De NVM tekent Renovatiemanifest voor verduurzaming woningen

In het manifest roepen partijen de landelijke overheid op om een nationaal uitvoeringsprogramma verduurzaming op te zetten. Een concreet 10 punten plan moet vaart brengen in de verduurzaming.

Voorzitter Onno Hoes tekende namens de NVM: “De verduurzaming van de woningmarkt vereist samenwerking en samenhang waarbij veel, uiteenlopende, partijen betrokken zijn. Hoe concreter het gemaakt kan worden, hoe makkelijker het voor iedereen toepasbaar is. Ik zie het transactiemoment – wanneer de woning van eigenaar wisselt- als het uitgelezen moment om te verduurzamen.

Dat betekent dat we met elkaar de doorstroming moeten stimuleren. Zowel binnen de bestaande markt als van bestaande naar nieuwbouw-woningen. Dat brengt de verduurzaming in een natuurlijke stroomversnelling. Er ligt hier een verantwoordelijke opgave en prachtige kans voor alle partijen aan de onderhandelingstafel om praktische en realistische verduurzaming te funderen in een nieuw regeerakkoord. Dat versterkt de Nederlandse economie, het klimaat en onze reputatie als aanpakkers en doeners”.