Nieuws

  De koopwoningmarkt komt in het tweede kwartaal 2024 stevig op stoom. Het sentiment en vertrouwen is positief. Meer kopers kochten sneller een woning tegen duidelijk hogere prijzen. Dat blijkt uit de NVM-woningmarktcijfers en analyse van NVM-dochter brainbay over het tweede kwartaal 2024. NVM-makelaars verkochten......

Reactie op Voorontwerp Nota Ruimte Utrecht, 2 juli 2024 – De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) onderstreept het belang van een integrale aanpak bij de ruimtelijke opgaven die Nederland zal aangaan. Het recent gepubliceerde voorontwerp van de ‘Nota Ruimte’ schetst een toekomstvisie waarin sterke steden......

  Chris Kuiper, directeur-generaal Wonen van BZK en Lana Gerssen, voorzitter NVM wonen Op verzoek van minister Hugo de Jonge heeft NVM, in samenwerking met Ingage, een verkennend rapport opgesteld over de omvang, het probleem en oplossingsrichtingen voor de overbruggingskosten bij aankoop van een nieuwbouwwoning.......

  Slechts 5 procent bedrijventerreinen beschikt nog over voldoende elektriciteit Overbelasting energienetwerk heeft tot gevolg dat groei mkb-bedrijven op de tocht komt te staan Grootste opnamedaling bij oppervlaktes boven 10.000 m², vooral bij grotere metrages vanaf 25.000 m² Overbelast energienetwerk belemmert groei mkb De impact......

    De VriendenLoterij Open Monumentendag en NVM (Koninklijke Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen) vinden elkaar in de wens om monumentale particuliere woonhuizen die te koop staan, open te stellen voor een groot publiek tijdens Open Monumentendag. Dit resulteert het tweede......

De beste plek voor jou. NVM We begrijpen dat het niet makkelijk is om het huis waar jij een groot deel van je leven hebt gewoond te verkopen. Het zou zo maar kunnen dat je kinderen er zijn opgegroeid. Dan wil je dat het huis......

  Vandaag, 18 juni, staat de plenaire behandeling van de Wet betaalbare huur op de agenda in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. NVM maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van deze wet én over het feit dat vaak niet het eerlijke en complete verhaal......

  Prijs blijft op peil; aantal transacties loopt terug Het aantal transacties en vraag naar recreatiewoningen is in 2023 fors teruggelopen na de topjaren 2021 en 2022. In totaal werden 3.718 recreatiewoningen verkocht. Dit is een groot verschil van –34% met de verkopen in 2022. Dit constateert de NVM in haar onderzoeksrapport “De......

  De NVM lanceert vandaag haar nieuwe merkcampagne De beste plek voor jou. NVM. De campagne vloeit voort uit de gewijzigde coöperatiestrategie die NVM voor en met haar leden heeft ontwikkeld. De campagne richt zich op de interne en externe doelgroepen van NVM. Van leden en medewerkers tot......

      De NVM Nieuwbouwprijs is bedoeld om extra aandacht te geven aan nieuwbouw- of transformatieproject dat in de ruimste zin aansluit op de lokale vraag en bovendien van meerwaarde is voor de woningvoorraad en de directe omgeving. Het beste project wint de allereerste NVM Nieuwbouwprijs.......

      In het eerste kwartaal van 2024 is het aantal woningverhuringen in de vrije sector ten opzichte van het laatste kwartaal van 2023 gestegen met 12,2 %. De huurprijzen zijn daarbij licht gedaald met 0,6%. De langjarige ontwikkeling laat echter een minder rooskleurig......

Woningmarkt topprioriteit NVM is verheugd dat de aanpak van het woningtekort een topprioriteit is voor het nieuwe kabinet. Het akkoord benadrukt dit met een minister die regie voert op wonen en ruimtelijke ordening. Het hoofdlijnenakkoord biedt de bouwstenen om letterlijk te bouwen aan een beter......

    Ken jij een nieuwbouw- of transformatieproject met een gouden randje? Eentje dat precies aansluit op de lokale vraag, van hoge kwaliteit is én echt van meerwaarde is voor de omgeving? Dan maakt dit project misschien wel kans op de allereerste NVM Nieuwbouwprijs! De......

Hemelvaartsdag en de Pinksterdagen zijn weer in zicht en spelen een rol bij het berekenen van de bedenktijd. De Juridische Dienst helpt je graag met een overzicht voor de berekening van de bedenktijd. De bedenktijd duurt minimaal drie dagen en begint op de dag die......

  Opname commercieel vastgoed op jaarbasis in alle segmenten toegenomen Aanbod bedrijfsruimte noteert substantiële stijging van 12 procent Commercieel vastgoed toont eerste tekenen van herstel en groeiend vertrouwen Substantiële stijging opname in alle segmenten De opname1 van commercieel vastgoed is in het eerste kwartaal van 2024......

De koopwoningmarkt is in het eerste kwartaal 2024 duidelijk in trek. In het normaal gesproken wat rustigere eerste kwartaal zijn de transacties dit keer juist toegenomen. Dat blijkt uit de NVM-woningmarktcijfers en analyse van NVM-dochter brainbay over het eerste kwartaal 2024. NVM-makelaars verkochten in het......

  In de huidige woningmarkt is het vinden van een huurwoning niet altijd gemakkelijk. Uit de praktijk horen we dat sommige makelaars te veel (financiële) gegevens opvragen en in een te vroeg stadium. Van een kopie legitimatiebewijs, kopie bankpas, bankafschriften, uittreksel KVK, loonstrookje, eigen vermogen......

  De NVM Open Huizen Dag van vandaag 6 april 2024 trok ongeveer 35.000 bezoekers. Die bekeken vandaag geheel vrijblijvend en zonder afspraak de ruim 5.600 deelnemende woningen. Eén woning in Flevoland kreeg zelfs 97 bezoekers. Het woningaanbod varieerde in vraagprijs van €125.000 tot €3.695.000.......

NVM maakt bekend te starten met een roulerend voorzitterschap binnen haar vakgroepen Agrarisch & Landelijk, Business en Wonen. Deze strategische wijziging vloeit voort uit de nieuwe coöperatiestrategie die eind december 2023 door de Ledenraad is goedgekeurd. Hiermee versterkt NVM de onderlinge samenwerking tussen de vakgroepen......

Het aantal huurtransacties in het kale huursegment is in 2023 hard gedaald. Het totaal aantal verhuurde woningen lag in 2023 13% lager dan in 2022. De daling nam gedurende het jaar 2023 in omvang toe. In het 4e kwartaal van 2023 werden ruim 30% minder woningen verhuurd......

  Het is weer bijna Pasen! Naast de nodige paaseieren die dit met zich mee brengt, heeft het ook invloed op de bedenktijd. Check het schema hieronder voor alle actuele veranderingen in de bedenktijd!      ...

  Opname van kantoorruimte daalt weer na twee jaar van groei Meeste dynamiek doet zich voor in opname van grote metrages vanaf 5.000 m² Over gehele linie is zowel opname als aanbod kantoren afgenomen ten opzichte van 2022 Vraag naar duurzame kantoren neemt verder toe......

Schaarse grond heeft geleid tot meer dynamiek in de aan- en verkoop van agrarische bedrijven. De prijs per hectare agrarische grond is in 2023 met 7,4% gestegen tot bijna 80.000 euro. Tussen 2019 en 2023 bedraagt deze stijging zelfs 28%. In 2023 zijn 400 agrarische......

Deze keer weer geheel vrijblijvend en laagdrempelig meerdere huizen op één dag bezichtigen. Op zaterdag 6 april 2024 kan dit weer.   De NVM Open Huizen Dag op 6 april 2024 is van 11.00 tot 15.00 uur. De NVM Open Huizen Dag is een dag......

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen, is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt......

    De wereld om ons heen verandert snel en vraagt ook aan taxateurs om daar op in te spelen. Vanuit de markt wordt verlangd dat taxatierapporten nog verder worden verbeterd in kwaliteit en transparantie. Daarom hebben TEGoVA NL (een initiatief van NVM, VBO en......

  NVM en NVM Holding hebben tevreden kennisgenomen van de uitspraak van de Ondernemingskamer van 22 februari 2024. Daarin heeft de Ondernemingskamer besloten tot beëindiging van het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Funda B.V. Dit besluit is conform de wens van de betrokken......

    General Atlantic, een toonaangevende wereldwijde investeerder, heeft vandaag aangekondigd dat het bod op aandelen gehouden door Stichting Administratiekantoor funda (STAK) in Funda BV. is afgerond. Door de transactie bezit General Atlantic 1.224.603 aandelen, wat een belang van 24% in funda vertegenwoordigt. NVM Holding en......

  In alle typen commercieel vastgoed toename aanbod op kwartaalbasis Opname winkelruimtes bereikt hoogste niveau sinds twee jaar Rentedaling kan op termijn leiden tot positiever sentiment onder beleggers Grootste dynamiek in metrages tot 500 m² In het laatste kwartaal van 2023 is het aanbod van......

Vakgroepvoorzitter wonen Lana Gerssen en vice-voorzitter Chris van Zantwijk vertellen in een video alle highlights van de persconferentie van de woningmarktcijfers Q4 2023. Bekijk de video hieronder. Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2023...

In het vierde kwartaal 2023 verkochten NVM-makelaars meer woningen en tegen licht gestegen prijzen. Dat blijkt uit de analyse van de NVM-woningmarktcijfers over het vierde kwartaal van 2023 door NVM-dochter brainbay. NVM-makelaars verkochten in het vierde kwartaal van 2023 bijna 36.500 bestaande koopwoningen, 12% meer......

Utrecht, Amsterdam, 9 januari 2024 – Certificaathouders van aandelen funda hebben ruim 80% van de uitstaande certificaten aangemeld. Daarmee zal Stichting Administratiekantoor funda (STAK) een belang van circa 24% in funda overdragen aan General Atlantic. Een belang van circa 5% blijft in handen van STAK.......

Omgevingswet 2024 De Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. De veranderingen in de Omgevingswet komen er kortgezegd op neer dat de Omgevingswet wetten voor de fysieke leefomgeving bundelt en moderniseert. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke......

NVM Holding, Stichting Administratiekantoor funda (STAK) en funda hebben op 13 november jl. bekendgemaakt dat General Atlantic een bod heeft uitgebracht op de 1,5 miljoen door STAK gehouden aandelen in Funda B.V. Deze aandelen vertegenwoordigen een belang van 29,41% in funda. Op 22 december 2023......

Eerste drie kwartalen 2023 worden gekenmerkt door daling in opname winkelruimte Opeenstapeling kosten drukt op winstmarges winkeliers en op de vraag naar winkelvastgoed Gunstigere prijzen winkelvastgoed bieden kans voor zowel ondernemers als beleggers Aanbod van winkelruimte stijgt weer na jaar van daling In de eerste......

  Bestaande kantoren, woningen en bedrijfsruimten zijn anno 2023 met relatief eenvoudige ingrepen financieel rendabel te verduurzamen. De praktijk moet dat werkende weg gaan leren. Het gasloos maken van gebouwen is nog niet in alle gevallen gunstig. Dit concludeert Prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS......

  NVM Holding maakt samen met Stichting Administratiekantoor funda (STAK) en funda bekend dat General Atlantic, een vooraanstaande wereldwijde investeringsmaatschappij, een bod heeft uitgebracht op de 1,5 miljoen door STAK gehouden aandelen in Funda B.V. Deze aandelen vertegenwoordigen gezamenlijk een belang van 29,41%. Houders van......

Als er iets in beweging is, dan is het de woningmarkt wel. In 2022 was het woningaanbod ongekend klein en de hypotheekrente historisch laag. In 2023 zijn er weer nieuwe ontwikkelingen. Een fors gestegen hypotheekrente; duurzame woningen met een goed energielabel die hoger worden gewaardeerd;......

Een nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen poortwachters in de keten en een onderling waarschuwingssysteem om criminelen te weren. Deze en andere voorstellen doen banken, verzekeraars, makelaars, trustkantoren, notarissen (poortwachters) en ondernemers in het rapport Krachten gebundeld, naar een effectievere en efficiëntere invulling van de poortwachtersrol......

  Na twee bijzonder zwakke kwartalen trekt de opname van kantoorruimte in het derde kwartaal van 2023 aan. Zo is de m²-opname* van kantoren substantieel gestegen (+32 procent) in vergelijking met dezelfde periode in 2022. De belangrijkste reden is de opleving in de Amsterdamse kantorenmarkt. Buiten......

De vraag naar landbouwgrond groeit weer. Uit de cijfers van de NVM blijkt dat in de eerste zes maanden van 2023 de gemiddelde prijs van akkerbouwland steeg met 5,5 procent, en ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar zelfs met 10,6 procent. De gemiddelde prijs......

In het derde kwartaal 2023 zijn de transacties in de koopwoningmarkt op peil gebleven en de prijzen licht gestegen. Dat blijkt uit de NVM-woningmarktcijfers en analyse van NVM-dochter brainbay over het altijd wat rustiger derde kwartaal van 2023. NVM-makelaars verkochten in het derde kwartaal van......

  In het eerste halfjaar van 2023 bedroeg de opname1 van bedrijfsruimtes 2 miljoen m². In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is dit aantal met ruim 1 miljoen m² (35 procent) afgenomen. De grootste daling doet zich voor bij transacties met oppervlaktes boven 5.000......

De NVM Open Huizen Dag van vandaag 30 september 2023 is een succes. Circa 9000 woningeigenaren zetten vandaag in heel Nederland hun deuren open. Dat is zo’n 30% minder dan tijdens de laatste NVM Open Huizen Dag van 1 april 2023 met 13.500 deelnemers. Dit......

De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) heeft op 21 september 2023 het predicaat Koninklijk ontvangen. De heer mr. Hans Oosters, Commissaris van de Koning van Utrecht, reikte deze bijzondere onderscheiding uit in Barneveld tijdens het NVM-congres ter gelegenheid van haar 125-jarig bestaan.Het......

  De wooncrisis raakt ons allemaal. Er komen nauwelijks nieuwe huizen bij. Het stikstofprobleem is hardnekkig. In het commercieel onroerend goed stapelen de maatregelen zich op. De NVM wil voorkomen dat de crisis zich verder verdiept. Niemand wil dat straks een miljoen mensen zoeken naar......

  Het kost misschien hetzelfde, stelt Laurens Crielaard (39) vast. ”Maar het voelt anders.” De beslissing van de NVM Ledenraad om de betalingstermijn van het entreegeld te verruimen van twintig naar zestig maanden was een aangename verassing voor de taxateur uit Midden-Brabant. Crielaard is geen......

  NVM en het Nationaal Restauratiefonds hebben de markt van Nederlandse monumentale woningen in 2022 onderzocht. Dit door brainbay verzorgde onderzoek is eerder in 2018 uitgevoerd. Het geeft duidelijk inzicht in de marktontwikkelingen, prijs, vraag en aanbod, verkooptijd en verduurzaming van de monumentale woningmarkt. In......

Lana Goutsmits-Gerssen vakgroepvoorzitter NVM Wonen over berichtgeving NOS: “De NOS bracht zaterdag 19 augustus een bericht naar buiten over koppelverkoop in de makelaardij. Het is ons niet duidelijk of deze voorbeelden gaan over makelaars die aangesloten zijn bij één van de brancheorganisaties in de makelaardij.......

Het Tuchtcollege van het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) heeft op 17 juli 2023 uitspraak gedaan over een ingediende klacht tegen een desktoptaxatie van een woning. Het Tuchtcollege verklaart de klacht gegrond. Deze rechterlijke uitspraak bevestigt de NVM in haar mening dat de desktoptaxatie in strijd is......

De woningnood is groot in Nederland. Uit recente cijfers blijkt dat er meer woningen nodig zijn dan gedacht en dat de vergunningverlening stokt. Daarom dient het parlement de woningbouw – met een demissionair kabinet – niet in de pauzestand te zetten, maar juist dit moment......

  In 2023 is het aantal koopstarters op de woningmarkt gegroeid. Meer woningzoekers kopen hun eerste woning. Dit is een welkome ontwikkeling, nadat deze groep de afgelopen jaren knel zat op de oververhitte krappe woningmarkt. Dit blijkt uit een analyse van NVM en datadochter brainbay naar......

De koopwoningmarkt veert op. Zowel in de bestaande koopmarkt als de nieuwbouwmarkt zit weer duidelijk beweging. Dat blijkt uit de NVM-woningmarktcijfers en analyse van NVM-dochter brainbay over het tweede kwartaal van 2023. NVM-makelaars verkochten in het tweede kwartaal van 2023 ruim 34.000 bestaande koopwoningen, een stevige plus van 20% ten opzichte van het eerste kwartaal 2023. De mediane verkoopprijs van een bestaande woning bedraagt in het tweede kwartaal van 2023 410.000 euro. Dit is een milde stijging van +2,8% ten opzichte van het eerste kwartaal 2023. Dit kwartaal zijn 29% meer woningen te koop gezet dan in het eerste kwartaal. ...

De NVM maakt bekend dat Irene Flotman op 28 juni 2023 is benoemd als nieuwe vakgroepvoorzitter van NVM Business. Irene Flotman volgt daarmee Sander Heidinga op die vakgroepvoorzitter was tussen 2019 en 2023. Irene Flotman (1969) heeft ruime ervaring in commercieel vastgoed als Managing Director......

Bij woningen onder de 400.000 euro is de interesse van beleggers niet afgenomen door de verhoging van de overdrachtsbelasting van 2% naar 8% in 2021. Alleen bij duurdere woningen namen de activiteiten van beleggers af. Dit blijkt uit een analyse van NVM en datadochter brainbay......

Over geheel 2022 werden 2 van de 3 verkochte woningen boven de vraagprijs verkocht. De markt was ongekend krap en de hypotheekrente historisch laag. Dat is veranderd. Het woningaanbod is dit jaar wat gegroeid. De Nederlandse huizenmarkt is ondanks het wat grotere aanbod en de......

Een impressie van de stand van NVM Business op PROVADA 2023. ‘We can be heroes’ was dit jaar het thema van PROVADA, de grootste vastgoedbeurs van Nederland. Want, om met de organisatie te spreken: ‘we hebben helden nodig die systemen doorbreken en mensen en organisaties......

In 2022 zijn ruim 5.600 recreatiewoningen in Nederland verkocht. Dit is een daling van ruim 7% ten opzichte van 2021. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde NVM-rapport: “De Nederlandse markt voor recreatiewoningen, jaaroverzicht 2022.” De gemiddelde verkoopprijs is in 2022, vergeleken met 2021, met 25%......

De NVM heeft deze maand een nieuwe groep makelaars en taxateurs welkom geheten bij de vereniging. De groep legde maandag 12 juni 2023 tijdens de beëdiging in het NVM-kantoor in Utrecht de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na......

Lana Gerssen is door de leden van de vakgroep Wonen van de NVM herkozen voor een tweede termijn als vakgroepvoorzitter NVM Wonen. De stemming hierover vond vanmiddag 6 juni 2023 plaats tijdens de algemene ledenvergadering van de vakgroep Wonen op het NVM-kantoor in Utrecht. Op......

De NVM maakt bekend dat Cordula van Klink in dienst treedt als nieuwe algemeen directeur van de NVM. Op 28 juni benoemt de Ledenraad haar formeel als uitvoerend bestuurder. Cordula van Klink start in haar nieuwe functie met een inwerkprogramma vanaf maandag 5 juni 2023.......

Gezien de grootscheepse herinrichting van het landelijk gebied en de steeds moeilijker wordende financiering, wordt het voor boeren steeds interessanter om grond uit te wisselen via kavelruil. Maar om een transactie op touw zetten waar alle partijen van profiteren, is nog niet zo eenvoudig. Dat......

Behoefte mkb aan kwalitatieve en duurzame kleine kantoren biedt kansen voor opwaardering panden voor kantoor van toekomst Het afgelopen jaar bedroeg de opname1 van kantoorruimte 1,34 miljoen m², een daling van 14 procent ten opzichte van vorig jaar. De meeste dynamiek doet zich voor onder......

ChatGPT wordt momenteel voornamelijk gebruikt bij het schrijven van teksten. Ook voor woningteksten is het een geweldige ondersteuning. Er kleven echter een aantal risico’s aan het kopiëren en plakken van de gegenereerde teksten: de kans op herhaling, het gebrek aan originaliteit en creativiteit en het......

Goed nieuws voor alle woningeigenaren die van plan zijn hun woning te verduurzamen of dat onlangs hebben gedaan. Het effect van een verbeterd energielabel op de waarde van de woning is groter dan ooit. Gemiddeld gaat het om een waardevermeerdering van 7,2% t.o.v. dezelfde woning......

NVM maakt in samenwerking met STAK en funda een nieuwe stap bekend in het vinden van een nieuwe derde aandeelhouder voor funda en daarmee de optie voor de bestaande certificaathouders om hun certificaten te kunnen verzilveren. Toen funda werd opgericht in 2001, hebben de NVM-leden......

De NVM heeft deze maand een nieuwe groep makelaars en taxateurs welkom geheten bij de vereniging. De groep legde maandag 15 mei 2023 tijdens de beëdiging in het NVM-kantoor in Utrecht de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na......

Op 13, 14 en 15 juni vindt in de RAI te Amsterdam de 18e editie van het nationale vastgoedevenement PROVADA plaats. NVM Business is voor de 13e keer aanwezig op dé ontmoetingsplek voor Nederlandse vastgoedprofessionals. Hal 10, stand 14 Je vindt ons op de vertrouwde......

NVM en VGM NL maken vandaag de nieuwe kwartaalcijfers transactiedata vrije sector huurwoningen bekend. Het aantal huurtransacties in het kale huursegment, 80% van alle transacties, is in het eerste kwartaal 2023 gedaald met -3,4% ten opzichte van het eerste kwartaal 2022. Over heel 2022 tekende......

In het eerste kwartaal van 2023 zet de daling van de koopprijzen van woningen verder door. Ook blijkt het aantal verkochte woningen in de bestaande woningvoorraad op een lager niveau uit te komen dan we in voorgaande jaren gewend zijn geweest. Toch is er zeker......

Op 1 mei 2023 was vakgroepvoorzitter Wonen Lana Gerssen in de studio bij de live uitzending van Radar. Over de uitzending schrijft Radar: “Vanaf 1 januari 2023 is het digitale biedlogboek een verplichting voor makelaars van de brancheorganisaties NVM, VBO en VastgoedPro. Iedereen die biedt......

Duurzaamheid blijft een werk in uitvoering. De ambitie is een energieneutraal gebouwde omgeving in 2050. Niet alleen het gebouw zelf, maar ook onze manier van werken en besturen kan duurzamer. Onder de noemer ESG- Environmental, Social and Governance – zijn hiervoor een aantal meetbare criteria......

Word vandaag nog lid van de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen, oftewel de NVM en sluit je aan bij ruim 4.400 succesvolle vakgenoten. Lid zijn van NVM biedt je direct deze voordelen: Toegang tot unieke database De objectendatabase biedt uitgebreide......

De NVM heeft deze maand een nieuwe groep makelaars en taxateurs welkom geheten bij de vereniging. De groep legde maandag 24 april tijdens de beëdiging in het NVM-kantoor in Utrecht de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te......

Nee, een koopovereenkomst voor de aanschaf van een woning door een particuliere koper moet altijd schriftelijk worden aangegaan. Dit zogenoemde schriftelijkheidsvereiste – sinds 2003 per wet bepaald – dient ter bescherming van de koper. Bij een mondelinge overeenstemming is er geen sprake van een rechtsgeldige......

NVM-deelnemingen fluX en brainbay gaan intensiever samenwerken. NVM-deelneming fluX is actief op het terrein van vastgoed managementsystemen voor professionals zoals taxateurs, woningcorporaties en financiële instellingen. Brainbay is specialist op het gebied van datagedreven diensten en inzichten voor de vastgoedmarkt in Nederland. Nauwe samenwerking vergroot de......

De initiatiefnemers van het afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed maken vandaag de oprichting van de Stichting Zorgeloos Vastgoed bekend. Met de oprichting van de Stichting Zorgeloos Vastgoed leggen de initiatiefnemers een solide basis voor optimale samenwerking tussen alle partijen die zijn betrokken bij de aan- en verkoop......

De koopmarkt wordt iets vriendelijker bij een nog steeds krap aanbod. Kopers staan voor hogere financieringslasten. Woningverkopers krijgen iets minder betaald voor hun woning dan de vraagprijs. Nieuwbouwproductie en nieuwbouwverkopen laten een forse afname zien. Dat is de essentie van de NVM-woningmarktcijfers en analyse van......

  De NVM Open Huizen Dag van vandaag 1 april 2023 is geslaagd. 13.500 woningeigenaren zetten vandaag in heel Nederland hun deuren open. Dat is ruim 20% meer dan tijdens de laatste NVM Open Huizen Dag van 1 oktober 2022 met 11.000 deelnemers. Ruim 66.000......

  De regering heeft het voorstel voor een ‘Wet betaalbare huur’ in consultatie gebracht. Hiermee krijgen middenhuurwoningen een vorm van huurprijsbescherming. Met als inzet dat wonen voor middeninkomens betaalbaar wordt én het tegelijkertijd voor beleggers rendabel zou moeten blijven om in deze woningen te investeren.......

  “Impact your future” was het overall thema van de 33e MIPIM, die dit jaar plaatsvond van 14 t/m 17 maart in Cannes.  Er waren ruim 23.000 bezoekers op de beurs vanuit 90 verschillende landen, dat zijn 15% meer bezoekers dan in 2022. Veel NVM......

Op woensdag 8 maart 2023 had de afdeling ’t Gooi een heel bijzonder jubileum te vieren. Senior NVM-lid John de Mulder werd op 5 maart 1963 door de rechtbank beëdigd en dat betekende dat hij 60 jaar later een jubileum mocht vieren. Met een groepje......

De NVM heeft deze maand een nieuwe groep makelaars en taxateurs welkom geheten bij de vereniging. De groep legde maandag 13 maart 2023 tijdens de beëdiging in het NVM-kantoor in Utrecht de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na......

De NVM maakt de beslissing van Arthur Schellekens bekend, wegens persoonlijke omstandigheden per 1 april 2023 te stoppen als algemeen directeur van de NVM. Het bestuur betreurt maar respecteert zijn keuze en wenst Arthur alle succes bij de vormgeving en realisatie van zijn toekomstige ambities.......

Elke maand worden bij de NVM nieuwe makelaars en taxateurs beëdigd. Een heugelijk moment dat iedere NVM-makelaar of NVM-taxateur zich nog lang kan herinneren. Tijdens de coronajaren in 2020, 2021 en 2022 waren er momenten dat het samenkomen in groepen niet mogelijk was. Deze nieuwe......

De NVM heeft deze maand een nieuwe groep makelaars en taxateurs welkom geheten bij de vereniging. De groep legde maandag 13 februari tijdens de beëdiging in het NVM-kantoor in Utrecht de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te......

Met ingang van 1 januari 2023 is de overdrachtsbelasting voor niet-woningen verhoogd naar 10,4%. Het beoogde doel van de verhoging is om starters en doorstromers meer kans te geven om een woning te kopen. Dit doel wordt nauwelijks behaald. Bijkomend gevolg: het zijn vooral de......

In januari organiseerden NVM & FIABCI een 6-daagse inspirerende reis naar de Inman Connect 2023 in New York. Een groep van 57 NVM-makelaars en afgevaardigden van NVM, Funda, brainbay, NVM Service Office, Vidua en Realworks namen deel aan een onvergetelijk en inspirerend congres. De Inman......

NVM maakt zich ernstig zorgen over alle regulerende maatregelen die er momenteel op de middenhuur afkomen. Niet alleen zijn vele Nederlanders juist van dit segment afhankelijk en kunnen we investeerders goed gebruiken voor de zo gewenste woningbouw, ook is het vrije sector huursegment van cruciaal......

Terwijl het aantal verkochte woningen in de bestaande woningvoorraad redelijk stabiel blijft, zet de daling van de koopprijzen in het vierde kwartaal van 2022 gestaag door. De fors gestegen hypotheekrente in de afgelopen maanden heeft direct gevolgen voor de leencapaciteit van huishoudens. In combinatie met......

Ouderen staan op achterstand op de markt van nieuwbouwwoningen. Bij nieuwbouw krijgen levensloopbestendige woningen voor deze doelgroep onvoldoende aandacht. Dit zet een extra rem op de doorstroming en daarmee ruimte op de woningmarkt. Deze conclusie volgt uit een onderzoek van NVM van 140.000 verhuizingen binnen......

In het vierde kwartaal 2022 ging de vaart verder uit de markt voor commercieel vastgoed. De ontwikkeling die zich in het derde kwartaal 2022 aftekende, heeft zich doorgezet. De hard gestegen rente remde de gebruikersvraag naar en investeringsbereidheid voor commercieel vastgoed. Ook vertaalde dit zich......

NVM en VGM NL maken vandaag de nieuwe kwartaalcijfers transactiedata vrije sector huurwoningen bekend. Het aantal huurtransacties in het kale huursegment, 80% van alle transacties, is in het vierde kwartaal 2022 gestegen met +6,6% ten opzichte van het derde kwartaal 2022. Er is nu voor......

Het NRVT stelt in haar ‘audits hybride taxaties’ dat de zogenaamde desktoptaxatie in strijd is met de gestelde richtlijnen en onvoldoende betrouwbaar is voor een goede taxatie. Bij deze snelle en goedkope taxatievariant wordt een geautomatiseerde modelwaardebepaling door een Register-taxateur op afstand goedgekeurd. De rol......

De NVM heeft deze maand een nieuwe groep makelaars en taxateurs welkom geheten bij de vereniging. De groep legde maandag 16 januari tijdens de beëdiging in het NVM-kantoor in Utrecht de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te......

Het groeiende woningaanbod biedt woningkopers meer keuze en kansen tegen licht gedaalde prijzen. Daarmee komt de koopwoningmarkt in wat rustiger vaarwater. Dit blijkt uit de NVM-woningmarktcijfers en analyse van NVM-dochter brainbay over het vierde kwartaal van 2022. NVM-makelaars verkochten in het vierde kwartaal 2022 32.500......

1. Algemeen tarief overdrachtsbelasting naar 10,4% Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting is per 1 januari 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%. Het verlaagde tarief van 2% voor de verkrijging van woningen door particulieren die voldoen aan het hoofdverblijfcriterium blijft ongewijzigd. Dit geldt eveneens voor......

De NVM gaat een samenwerking aan met Smart Living Society. ”En daar zijn we beiden trots op” volgens Marc Vervoort, manager Data en Innovatie en Rob Wierenga, voorzitter Smart Living Society die de overeenkomst tekenden. “NVM-makelaars staan met beide benen op de grond en domineren......

V.l.n.r. Leendert Meijers (VastgoedCert), Jacqueline Berkelaar (De Geschillencommissie), Peter van Grevengoed (NVM), Hans van der Ploeg (VBO), Cees de Jong (Vastgoedpro & Vakkundig gekeurd), Letty Voets (SCVM). Zes branche- en beroepsorganisaties in de vastgoedsector hebben de handen ineengeslagen voor de totstandkoming van de Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals.......

  De kerstdagen komen er weer aan. De feestdagen leiden meestal tot enige onduidelijkheid bij het berekenen van de bedenktijd tijdens het kopen en verkopen van een huis. Ook dit jaar hebben we de wettelijke bedenktijden op een rij gezet.  ...

De Nederlandse winkelmarkt heeft zich tot en met het eerste kwartaal 2022 goed ontwikkeld. De opname -ingebruikname- van winkelruimte bleef op peil en het aanbod van winkelruimte nam verder af. Daarbij hebben de steunpakketten van de overheid de retailsector tijdens de coronaperiode gestut. Ook vastgoedeigenaren......

Voor het eerst sinds 2019 vond weer een geheel fysieke, zesde editie van het event NVM Business Innovatie plaats. Op 17 november in de Werkspoorkathedraal in Utrecht konden ruim zeshonderd aanwezige vastgoedprofessionals elkaar weer recht in de ogen kijken en netwerken. Ze konden rekenen op......

Rijksoverheid gaat zich, samen met de VNG, IVBN, VastgoedBelang, Vastgoedpro, VBO, Vastgoedmanagement Nederland, NVM, Aedes en Discriminatie.nl, actief inzetten om woondiscriminatie tegen te gaan. Alle partners starten daarom met een voorlichtings- en bewustwordingscampagne om discriminatie samen de deur te wijzen. De campagne is onderdeel van......

Oudere gebouwen bieden gunstige kansen voor verduurzaming maar vereisen een zorgvuldige afweging. Het verduurzamen van oudere gebouwen loont al snel, als het maar met kennis en kunde gebeurt. Dit concludeert Prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS in zijn onderzoek “Praktijkhandreiking taxeren duurzaam vastgoed” in opdracht......

De NVM heeft deze maand een nieuwe groep makelaars en taxateurs welkom geheten bij de vereniging. De groep legde maandag 14 november tijdens de beëdiging in het NVM-kantoor in Utrecht de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te......

Een gezamenlijke en brede aanpak met gebruik van de kennis van marktpartijen om de ontstane stikstofimpasse op te lossen. Daarvoor pleiten de vakgroepvoorzitters Wonen, Business en Agrarisch & Landelijk van de NVM. Door de vernietiging van de bouwvrijstelling door de Raad van State komen nieuwbouw-......

NVM Business maakt zich grote zorgen over de explosief stijgende overdrachtsbelasting. Het kabinet kondigde bij de presentatie van het Belastingplan 2023 aan de overdrachtsbelasting verder te verhogen. Het voornemen van het kabinet is de overdrachtsbelasting per 1 januari 2023 te verhogen van 8 procent naar......

De NVM maakt bekend dat Peter Brussel op 26 oktober 2022 door de Ledenraad is benoemd tot nieuwe algemeen voorzitter van de NVM. Peter Brussel volgt daarmee waarnemend voorzitter Lana Gerssen op. Zij nam deze functie waar na het vertrek van Onno Hoes die geen......

De markt voor commercieel vastgoed liet in het derde kwartaal 2022 een vertraging zien. De stijgende rente, enorm stijgende energiekosten, inflatie en een stagnerende economie drukten een stempel op aanbod en opname* van commercieel vastgoed. In de kantoren- en winkelmarkt neemt het opnamevolume af. De......

Sinds de start in 1991, groeide NVM Business-lid Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting B.V. uit tot dé bedrijfsmakelaar in de regio Utrecht. Ook in deze onzekere tijden, biedt het bedrijfsmotto ‘ruimte voor vertrouwen’ volgens directeur/eigenaar Flip Van Overhagen houvast, als onderdeel van een heldere en toekomstgerichte......

In 2023 gaat de grens voor een NHG-hypotheek omhoog naar € 405.000. In 2022 was de grens € 355.000. De premie blijft 0,6%. Zowel het eenmalige bedrag dat iemand voor een hypotheek met NHG betaalt, als de NHG-kostengrens wordt jaarlijks opnieuw bepaald. De NHG-kostengrens gaat......

De NVM heeft deze maand een nieuwe groep makelaars en taxateurs welkom geheten bij de vereniging. De groep legde maandag 10 oktober tijdens de beëdiging in het NVM-kantoor in Utrecht de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te......

De woningmarkt wordt wat rustiger en ruimer. Dit blijkt uit de NVM-woningmarktcijfers en analyse van NVM-dochter brainbay over het derde kwartaal van 2022. Het groeiende woningaanbod zet met een plus van 80% in het derde kwartaal 2022 krachtig door ten opzichte van het derde kwartaal......

NVM en VGM NL maken vandaag de nieuwste kwartaalcijfers transactiedata vrije sector huurwoningen bekend. Het aantal huurtransacties in het kale huursegment, 77% van alle transacties, blijft dit derde kwartaal stabiel ten opzichte van het tweede kwartaal 2022. Vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar......

De NVM kijkt terug op een succesvolle NVM Open Huizen Dag, vandaag 1 oktober 2022. Ongeveer 55.000 consumenten bekeken vandaag geheel vrijblijvend en zonder afspraak woningen. Bijna 11.000 woningen in heel Nederland deden mee aan de NVM Open Huizen Dag. Dit aantal evenaart bijna het......

De drie branche- en beroepsorganisaties van makelaars openen vandaag het ‘Klachtenloket Vastgoedprofessionals’. De Geschillencommissie gaat als onafhankelijke partij het klachtenloket faciliteren. Consumenten en vastgoedprofessionals kunnen hier een klacht indienen over alle partijen die betrokken zijn bij de (ver)koop en (ver)huur van woningen. Met het vandaag......

Zijn uw energiekosten ook flink gestegen? Heeft u de jaarafrekening al ontvangen? De meeste mensen zijn flink geschrokken van de toegenomen energiekosten. Maar bij al dat slechte nieuws zit ook goed nieuws: uw investering in verduurzaming van uw huis verdient u nu des te sneller......

Het aantal aangeboden en verkochte nieuwbouwwoningen blijkt in het eerste kwartaal van 2022 te zijn teruggezakt tot het niveau van kort na de Kredietcrisis (2008-2013). Daarnaast ligt het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend in de eerste vijf maanden van 2022 circa 15% lager......

Nieuwsgierig geworden naar de Experts? Moderator Ingrid Streppel, programmamanager taxeren NVM ging in gesprek met: Lana Goutsmit – Gerssen, voorzitter bestuur wonen & portefeuillehouder taxeren NVM Fonger Ypma, CEO Brainbay Tom Berkhout, professor of Real Estate Nyenrode Business Universiteit Annemarie Maarse, director woningen Syntrus Achema REF Blijft......

Bewustwording Ook onder NVM-makelaars zijn er uiteraard leden die bewust discriminerende verzoeken van verhuurders faciliteren. Veel vaker gebeurt het echter onbedoeld en onbewust dat makelaars zonder nadenken steeds weer voor de kandidaat kiezen die op het eerste gezicht de beste huurder lijkt. Het gaat dus......

Kantoren De kantorenmarkt noteerde in kwartaal 2 2022 een duidelijke plus. De opname kwam uit op 262.100 m², 14% meer vergeleken met kwartaal 1 2022. Het aanbod in kwartaal 2 2022 daalde met 6% ten opzichte van kwartaal 1 2022. De kleinere kantoren, met metrages......

Ook een analyse van aanbiedingsteksten van woningen naar het voorkomen van zonnepanelen ondersteunt dit. In 5 jaar is het aantal aanbiedingsteksten waarin gerept wordt van zonnepanelen vervijfvoudigd. Uiteraard is dit ook een reflectie van de groei van het aantal woningen dat zonnepanelen heeft, maar het......

Of is de consument helemaal niet zo veranderd en juist voorspelbaar? Hoe weet je wat je klant wil en welke rol heeft de makelaar in een wereld waar data steeds meer de dienst uitmaken? Hebben we straks allemaal een woning in de metaverse?  NVM gaat......

Woningkopers krijgen meer keuze. Dit blijkt uit de NVM-woningmarktcijfers over het tweede kwartaal 2022 die NVM-dochter brainbay heeft geanalyseerd. Het groeiende woningaanbod zet met een plus van 54% in het tweede kwartaal 2022 krachtig door ten opzichte van het eerste kwartaal. Aan het eind van......

Duurzaamheid is als thema steeds hoger op de prioriteitenlijst gekomen. We merken dat aan alle kanten en in alle sectoren van de maatschappij. De noodzaak tot verduurzaming is inmiddels wel algemeen aanvaard. Sinds 2021 is het uitgebreide energielabel al verplicht, voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen.......

NVM en VGM NL maken vandaag de nieuwste kwartaalcijfers transactiedata vrije sector huurwoningen bekend. Het aantal geregistreerde huurtransacties is in het tweede kwartaal van 2022 met zo’n 5% gestegen vergeleken met het eerste kwartaal van 2022. De gemiddelde vierkante meterprijs bij nieuwe verhuringen blijft doorstijgen.......

NFT Relatief nieuw is de NFT. NFT staat voor non-fungible token. Non-fungible betekent dat het uniek en niet-vervangbaar is. Hier is er maar één van. Een bitcoin is bijvoorbeeld wel fungible, er zijn er meer van. Een bekend voorbeeld is de eerste tweet van Jack......

Aanhoudende tekorten De verwachting is dat de grote tekorten op de bedrijfsruimtemarkt voorlopig aanhouden, ondanks de mogelijke impact van de oorlog in Oekraïne, inflatie en verstoringen in de wereldhandel. De groei zit voor een belangrijk deel in grootschalige transacties, boven de 25.000 m2, zoals logistieke......

Onaantastbaar Volgens Tom Berkhout, hoogleraar Real Estate aan Nyenrode Business Universiteit, zorgt de taxateur voor consumentenbescherming. “Taxateurs taxeren voor het publieke belang. Een consument kan er zo op vertrouwen dat de marktwaarde met feiten is vastgesteld door iemand met lokale kennis. De handtekening van een taxateur......

Op 16 februari 2022 hebben NVM, VBO, Vastgoedpro en de Vereniging Eigen Huis daartoe met het ministerie van Binnenlandse Zaken het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’ ondertekend. Dit naar aanleiding van gesprekken die met het ministerie zijn gevoerd over de overspannen koopwoningmarkt. De drie branche-......

Duurzaamheid kwam bij bijeenkomsten meermaals aan bod. De doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs zijn hierbij van groot belang, ook voor vastgoedbeleggers. Om deze doelen te behalen is onder andere de EU-taxonomieverordening ingevoerd. Met deze taxonomie wil de Europese Unie aan beleggers een leidraad geven......

Veel aandacht voor de winkelmarkt De toekomst van retail was een terugkerend thema. Wat mogen we van de toekomst van de winkels verwachten? Meerdere partijen gaven hun visie. Chris Lanting van Colliers International ziet dat de consumentenbestedingen weer toenemen. De bezoekersaantallen ontwikkelen zich verschillend in......

In 2021 zijn circa 6.100 recreatiewoningen in Nederland verkocht. Dit is een daling van bijna 23% ten opzichte van het recordjaar 2020. Toen wisselden ruim 7.800 woningen van eigenaar. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde NVM-rapport: “De Nederlandse markt voor recreatiewoningen 2021”. De gemiddelde verkoopprijs......

Ruim aanbod aan bijeenkomsten       De vele bezoekers konden kiezen uit een breed scala aan bijeenkomsten. Bij Provada Future stond vooral de verdere digitalisering en de toenemende rol van data binnen de vastgoedmarkt centraal. Tal van start ups en scale ups presenteerden hun tools. De groeisector......

De vakgroep Agrarisch & Landelijk van de NVM publiceert vandaag haar rapport “Vastgoedmarkt in beeld Agrarisch en Landelijk, 2021 in feiten en cijfers”. Uit de rapportage blijkt een verdere afname van het aantal verkopen van agrarische bedrijven maar met stijgende verkoop- en grondprijzen en toenemende......

De NVM heeft deze maand een nieuwe groep makelaars en taxateurs welkom geheten bij de vereniging. De groep legde maandag 13 juni tijdens de beëdiging in het NVM-kantoor in Utrecht de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te......

De regelgeving Vanaf 1 juli 2022 geldt er een verplichting tot het hebben van rookmelders, zowel bij bestaande bouw als nieuwbouw. Deze eis is opgenomen in artikel 6.21 lid 6 van het Bouwbesluit en luidt als volgt. Een bestaande woonfunctie heeft op iedere bouwlaag met......

Huiseigenaren waren met gemiddeld 23,4 procent een kleiner deel van hun besteedbaar inkomen kwijt aan wonen. Deze woonquotes zijn lager dan in 2018. Dit meldt het CBS op basis van het woononderzoek Nederland (WoON) 2021, een driejaarlijkse enquête onder ruim 47 duizend Nederlanders. Voor zowel......

Van de huishoudens in een koopwoning was bijna 95 procent (zeer) tevreden met de woning. Huurders waren met ruim 72 procent minder vaak tevreden. Dat blijkt uit het Woononderzoek Nederland 2021. Deze enquête wordt driejaarlijks gehouden onder bijna 47 duizend Nederlanders. Ten opzichte van het......

Het belang van juiste data en de transparantie ervan is immens voor de Nederlandse commerciële vastgoedsector, stelt NVM Business-bestuurder Jordy Kleemans. “Het is de reden dat Nederland begrijpelijk en geloofwaardig is voor een buitenlandse belegger. En daar ligt direct een aandachtspunt voor bijna alle vastgoedpartijen:......

De centrale campagneboodschap belicht de NVM-makelaar als deskundig adviseur die de consument zekerheid biedt bij de (ver)koop en (ver)huur van een woning. De essentie ‘NVM. Zeker Weten.’ is vertaald in een multimediale aanpak. Radiocommercials, video’s, social media-uitingen, banners en gepersonaliseerd postermateriaal voor de makelaarskantoren vormen de......

Dat betekent dat bij vervanging van de cv-installaties mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief. In veel gevallen is dit een hybride warmtepomp, maar ook alternatieven zoals de volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet zijn mogelijk. Het kabinet wil hiermee voor leveranciers,......

Het aantal hypotheekaanvragen heeft in het eerste kwartaal van 2022 een nieuw record bereikt door een enorme toename van het aantal oversluitingen van bestaande hypotheken. Consumenten anticiperen daarmee op de eerste stijgingen van de  hypotheekrente. Die stijging heeft echter ook gevolgen gehad voor de maximale......

De groep legde maandag 9 mei tijdens de beëdiging in het NVM-kantoor in Utrecht de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te streven. Welkom! Het gaat om: Niels Bunt, Judith Cornelissen, Thijs Geerts, Robin Groenhuis, Anja de Kock-van......

In haar nieuwste uitgave “Bouwen voor de vraag is de toekomst” presenteert de NVM praktische hulp en adviezen aan gemeentes en ontwikkelaars voor nieuwbouw. De woningbehoefte is groot en de beschikbare ruimte is beperkt om de woningmarkt in balans te krijgen. Met de Nationale Woon-......

Projectleider Laura Teunissen is opgetogen: “Sinds 1 januari 2021 is voor elke verkoper van een woning het definitieve energielabel verplicht geworden. Dit moet worden aangevraagd bij een geaccrediteerd inspectiebureau. De NVM Service Office is daarop ingesprongen met het aanbieden van de Energielabel Service: vlot, vakkundig......

Kantoren De kantorenmarkt noteerde in de eerste drie maanden van 2022 al een mooie plus. De opname kwam uit op 230.800 m², een stijging van 6% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Vooral de kleine kantoren waren in trek. Bij de grotere kantooroppervlaktes was......

Zijn eerste en driejarige termijn loopt in augustus 2022 af. Onno Hoes blijft aan tot een nieuwe voorzitter is gevonden. Het vertrek van Hoes markeert een transitieperiode waarin de vereniging zich heeft klaargemaakt voor de toekomst. Volgens Onno Hoes hoort bij deze nieuwe fase een......

Op creatieve en transparante wijze invulling geven aan commerciële vastgoedvraagstukken, door iedere locatie, elk gebouw én elke opdracht vanuit de mensen achter het vermogen of het vastgoed te benaderen. Beter kunnen de missie en werkwijze van NVM Business-lid Molenaar Bedrijfshuisvesting in Rotterdam niet worden samengevat.......

De groep legde maandag 11 april tijdens de beëdiging in het NVM-kantoor in Utrecht de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te streven. Welkom! Het gaat om: Hein Bleijenberg, Erik-Jan den Boef, Suzanne Boer, André Bruins, Harald Engelsman,......

Herstel beleggingsvolume Het beleggingsvolume is in 2021 hersteld. Met een totaal belegd vermogen van 4,64 miljard euro is ruim 600 miljoen euro meer belegd dan in 2020. Het herstel is vooral toe te schrijven aan het aanhoudende lage renteniveau en de ruime beschikbaarheid van kapitaal.......

Met een wat minder extreme prijsstijging en een iets toegenomen woningaanbod waaide er in het eerste kwartaal van 2022 een lichte bries door de oververhitte woningmarkt. Aan het eind van het eerste kwartaal 2022 stonden ruim 17.000 woningen te koop. Dat is 10% meer dan......

Sinds het derde kwartaal van 2019 is het aantal transacties in één kwartaal niet meer zo laag geweest. De daling is zowel te zien bij bestaande bouw als nieuwbouw. Bij de gemiddelde huurprijzen valt op dat de provincies Limburg, Friesland, Zeeland en Drenthe de grootste......

De groep legde maandag 28 maart tijdens de beëdiging in het nieuwe NVM-kantoor in Utrecht de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te streven. Welkom! Het gaat om: Gerard Bakker, Huub van Delft, Guillaume Fransen, Kristian Gabriëlse, Jesse......

Thema Transformatie van de ruimtes waarin we leven en werken om een duurzamere en welvarendere toekomst voor iedereen mogelijk te maken liep als een rode draad door alle activiteiten heen. De COVID pandemie heeft ons op allerlei fronten gedwongen onze manier van leven en werken......

Het jongste lid was Marieke Klaassen. Zij werd speciaal deze avond beëdigd als NVM-makelaar/taxateur, waarbij ze de eed aflegde en aangaf de NVM Erecode en kwaliteit na te streven. Wim van Velze en Ed van Lent waren aanwezig als oudste leden van het Algemeen Bestuur.......

De nieuwe tuchtrechtbank gaat bestaan uit verschillende kamers waar aangesloten makelaars en taxateurs worden gehouden aan de al bestaande beroeps- en gedragscodes van hun eigen vereniging. Daarnaast is het streven dat het tuchtrecht ook beschikbaar wordt gesteld voor klachten over andere makelaars en partijen die......

Na de verkiezingen van 16 maart is de samenstelling van de Gemeenteraad veranderd. Aansluitend zal ook een nieuw College van Burgemeester en Wethouders worden gevormd. Zij zetten voor de komende jaren de lokale koers uit voor de woningmarkt, het commercieel vastgoed en de agrarische activiteiten.......

Op zaterdag 26 maart kunnen geïnteresseerde consumenten met vragen over hun woning, de waarde, verduurzamingsmogelijkheden of het aankomend woningaanbod een persoonlijke afspraak maken met een NVM-makelaar. Tijdens de vrijblijvende afspraak beantwoordt de NVM-makelaar alle woonvragen en geeft de consument deskundig advies. Het enige dat de......

NVM-voorzitter Onno Hoes ziet dat de problemen op de huurwoningmarkt steeds groter worden: “We zitten nog steeds in een vicieuze cirkel van weinig aanbod en een almaar groeiende vraag. Dit leidt tot huurprijsstijgingen en tegelijk almaar kleiner wordende woonoppervlaktes om zo de huurprijzen van nieuwbouw......

Een in overleg met de Ledenraad samengestelde selectiecommissie heeft het wervingsproces ondersteund. De selectiecommissie heeft met meerdere belangstellenden gesproken. Uiteindelijk is unaniem gekozen voor Rolf Harder. In het selectieverslag geeft de commissie ten aanzien van deze keuze aan: “De commissie ziet in Rolf Harder een aansprekende......

Het doel is om te onderzoeken of hiermee de noodzakelijke doorstroming op de woningmarkt een impuls kan krijgen. De woningmarkt zit door het steeds verder opdrogende aanbod stevig op slot. Woningbezitters willen eerst een nieuwe woning kunnen kopen voor ze hun huidige woning te koop......

De groep legde maandag 21 februari tijdens de digitale beëdiging de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te streven. Welkom! Het gaat om: Rob Bakker, Charmaine de Bie, Maarten Bos, Bart Bouman, Boudewijn Conijn, Margot de Graaf-Kouijzer, Dagmar......

Bij het flippen van een woning wordt een woning aangekocht, vervolgens opgeknapt en verbouwd om tenslotte voor een hogere prijs weer verkocht te worden. In de analyse gaat het om woningen die binnen een jaar opnieuw verkocht zijn. Dat blijkt uit een studie naar herverkochte......

De gemaakte afspraken richten zich op het vergroten van het vertrouwen in een eerlijk en transparant koopproces. Volgens de NVM is het verbeterplan een goede stap naar meer gelijkheid en duidelijkheid op de woningmarkt. Het verbeterplan vergroot volgens minister de Jonge het vertrouwen in een......

De maatregelen worden in een dusdanig tempo afgebouwd dat we op basis hiervan als brancheorganisaties VBO, VastgoedPro en NVM hebben besloten dat de bestaande Handreiking Makelaars en Taxateurs per 18 februari kan worden ingetrokken. Uiteraard houden we de ontwikkelingen rondom het coronavirus goed in de......

De groep legde maandag 14 februari tijdens de digitale beëdiging de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te streven. Welkom! Het gaat om: Frank Alberts, Daan Gerritsen, Wijnand Haak, Susan Jansen, Vanessa Kraan-Vermeer, Paul van Kuilenburg, Irene Langelaan,......

NVM Holding heeft kennis genomen van de uitspraak van vandaag van de Ondernemingskamer in Amsterdam. De Ondernemingskamer heeft geoordeeld dat er tot nu toe geen helder besluit is genomen over de toekomst van de aandeelhoudersstructuur, de positie van funda en een mogelijke exit voor de......

Kantoren In het vierde kwartaal werd bijna 385 duizend m² kantoorruimte opgenomen, een toename van 25% in vergelijking met een kwartaal eerder. In alle grootteklassen steeg het aantal vierkante meters opgenomen kantoorruimte. Gebruikers vroegen vooral naar kleinschalige ruimte tot circa duizend m². Het aantal beschikbare......

Een verwarrend onderwerp? Iedere makelaar weet toch dat het dienen van twee heren verboden is? Dat klopt, maar niet iedere makelaar weet dat volgens het Ministerie van BZK er ‘wettelijk gezien’ sprake is van tweezijdige bemiddeling als een huurder zelf geen makelaar inschakelt. En omdat......

De gemiddelde transactieprijs per vierkante meter kale huur kwam hiermee uit op € 10,71 voor eengezinswoningen en € 15,60 voor appartementen. Dit blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers transactiedata vrije sector huurwoningen van NVM en VGM NL. In tegenstelling tot voorgaande kwartalen stegen de huurprijzen vrijwel......

De meeste ‘miljoenenwoningen’ zijn verkocht in Noord-Holland, en dan specifiek in de gemeente Amsterdam. 21% van alle verkochte miljoenenwoningen staan in de hoofdstad. De vier grote steden zijn samen goed voor een derde van alle verkopen boven de 1 miljoen euro. Ook de gemeenten Haarlem, de Gooise Meren, Amstelveen en Bloemendaal zijn......

De groep legde maandag 17 januari tijdens de digitale beëdiging de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te streven. Welkom! Het gaat om: Ron van den Berk, Dennis van der Burgt, Nathalie van Haaster, Gijsbert Hak, Britt van......

De extra maatregelen zijn noodzakelijk om de snelle verspreiding van de Omikron-variant in te dammen. Vanaf zondag 18 december 2021 mogen alleen essentiële winkels zoals supermarkten en apotheken open blijven. Horeca, niet-essentiële winkels en de sport- en cultuursector worden gesloten en onderwijs en thuisbezoek worden verder......

We zijn verheugd dat in het nieuwe kabinet een Minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening (VRO) zal plaatsnemen. Deze minister wordt verantwoordelijk voor het realiseren van de bouwopgave en zal de regie voeren, prestatieafspraken maken, bouwen naar behoefte stimuleren en zich richten op het afschaffen......

De maatregelen die zondag 28 november zijn ingegaan zijn verlengd tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022. Voor de makelaardijbranche zijn er geen veranderingen. De handreiking die in november beschikbaar is gekomen, blijft van kracht. Door de vervroegde sluiting van het basisonderwijs en......

Zij legden maandag 13 december 2021 tijdens de digitale beëdiging de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te streven. Welkom! Het gaat om: Robert Brandt, Robin Breemer, Kelly  van Dam, Ralph Dik, Moes Fathi, Anton van der Heide,......

Het is al weer half december als jullie ons laatste magazine van dit jaar ontvangen. Daarmee is 2021 al weer bijna gepasseerd. Een jaar dat ertoe deed voor jullie en ons. Geen dag is voorbij gegaan zonder dat we in het nieuws waren. Of het......

NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen) lanceert vandaag het vernieuwde NVM Online Bieden. Dit online platform voorziet in de behoefte aan een digitaal, transparant en efficiënt biedproces voor woningen. NVM Online Bieden maakt het voor kopers nu ook mogelijk om naast......

Hij moet op de weg letten, met twee handen aan het stuur. Het interview is telefonisch en dat maakt een uurtje vragen beantwoorden praktisch voor de voorzitter die in hart en nieren een ondernemer is en van A naar B rijdt. ‘Het is natuurlijk een......

De maatregelen zijn zondag 28 november om 05.00 uur ingegaan en gelden in ieder geval tot 19 december 2021. Voor de makelaardijbranche zijn er geen veranderingen. De handreiking die vorige week beschikbaar is gekomen, blijft van kracht. In het persbericht staat geschreven: ,,Essentiële dienstverlening zoals......

Samen zijn we verantwoordelijk voor de gezondheid van de mensen om ons heen. Wat betekent dat voor u als makelaar of taxateur? Wat betekent het voor u als huizenkoper of verkoper?  In onze vernieuwde handreiking (versie 7) schetsen we kaders waarbinnen u veilig en verantwoord......

NVM betreurt het dat de minister stelt dat van een branchebrede aanpak van misstanden tot op heden geen sprake is. Er is sinds de vorige Kamerbrief een halfjaar geleden namelijk veel gebeurd, waar de minister in haar brief aan voorbij lijkt te gaan: NVM is......

Een onverminderd grote latente vraag naar koopwoningen, onvoldoende aanbod van nieuwbouwwoningen en bestaande woningen en een toegenomen financieringsruimte vormen in combinatie de onderliggende oorzaak van de enorme koopprijsstijgingen op de koopwoningenmarkt in het derde kwartaal van 2021. Het aanbod te koop staande woningen in de......

Dinsdagavond 2 november vond er wederom een persconferentie plaats vanuit Den Haag om de aangescherpte maatregelen onder de aandacht te brengen. Wat verandert er nu precies? Vanaf 3 november wordt het geldende thuiswerkadvies aangescherpt naar ‘werk minstens de helft van de werktijd thuis’. Vanaf 6......

In het derde kwartaal van 2021 is meer kantoor- en winkelruimte verhuurd dan in het kwartaal ervoor. De opname van kantoorruimte groeide met 27% en winkelruimte liet een plus van 21% zien. Beide sectoren profiteren van het herstel en het ‘nieuwe normaal’ door de verruiming......

Kantoren die in 2023 en 2030 respectievelijk geen energielabel C en A hebben, dreigen een stranded asset te worden. NVM Business steekt via een samenwerking met SGS Search de klanten van commercieel vastgoed makelaars een helpende hand toe met een one-stopshop adviseringstraject. Hier kunnen vastgoedeigenaren......

De linkse partijen geven de laatste tijd de schuld van de woningcrisis aan makelaars. Dat is in mijn ogen onterecht, omdat goede makelaars juist onmisbaar zijn voor een goed draaiende woningmarkt. Op dit moment hebben we een tekort aan circa 300.000 woningen en de komende......

Voor ons ligt echter een andere crisis die steeds nijpender aan het worden is: de wooncrisis. Allemaal kennen we iemand die naarstig op zoek is naar een betaalbaar huis. Starters worden continue overboden door beleggers of andere kopers met veel meer geld. Een betaalbaar huis......

Maar mensen die hun eerste huis kopen, vissen vaak achter het net omdat de woningen door speculanten worden opgekocht. Zelfs als ze een hypotheek kunnen krijgen is het bijna onmogelijk er tussen te komen. Ze zijn daardoor overgeleverd aan de vrije huurmarkt, waar de maandelijkse......

Het makelaarskantoor De nieuwe wetgeving richt zich voornamelijk op publieke binnenruimten. Voorbeelden van publieke binnenruimten waar een mondkapje gedragen moet worden, zijn winkels, bussen, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen. Woningen zijn niet voor het publiek toegankelijk. Makelaarskantoren zijn weliswaar toegankelijk maar vallen ook......

Het succes van funda als platform waar vraag en aanbod elkaar treffen, is te danken aan bestuurders en makelaars met visie en met lef. Veel van de mensen van het eerste uur zijn via het NVM-lidmaatschap en/of als certificaathouder nog steeds betrokken bij funda. Bij......

In verband met de huidige coronamaatregelen vond de beëdiging volledig digitaal plaats. De groep legde maandag 23 november tijdens de beëdiging de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te streven. Wij heten welkom bij de NVM de nieuwe makelaars/taxateurs:......

Door de huidige coronamaatregelen was een ‘fysiek’ werkbezoek helaas niet mogelijk, daarom hebben we een digitaal werkbezoek georganiseerd. Het was een mooi moment voor een goed gesprek. Zo ging het over de internationale regels voor taxaties en de stikstofproblematiek. Het herbestemmen van agrarische gronden en......

In het televisieprogramma WNL op Zondag (15 november) heeft de voorzitter van de NVM, Onno Hoes gepleit voor actie van het kabinet op het gebied van woningnood. “Het kabinet doet te weinig aan de acute woningnood in Nederland. Er worden wel huizen gebouwd, maar veel......

De Wet differentiatie overdrachtsbelasting is door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet heeft in een aantal situaties gevolgen voor de overdrachtsbelasting. Voor woningen die wel als hoofdverblijf worden gebruikt, blijft de overdrachtsbelasting op 2%. Starters en doorstromers 0% Voor starters en doorstromers jonger dan 35......

Hier staat echter tegenover dat het aantal mensen dat een huis wil verkopen, daalt. De spanning op de huidige woningmarkt neemt dus verder toe. Dit blijkt uit de cijfers over oktober van de funda Index. ,,Dit zijn de meest actuele indicaties die bevestigen dat de......

Dinsdag 10 november hebben 52 makelaars en taxateurs van Cushman & Wakefield, Jones Lang Lasalle en Savills digitaal de eed of belofte afgelegd. Zij zijn daarmee officieel toegetreden tot de NVM en lid geworden van NVM Business. In verband met Covid-19 vond de beëdiging online......

Het  Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is gestopt met de testfase van de funderingsrisico-viewer. Deze was half oktober geïntroduceerd en leverde veel reacties op. Deze grote hoeveelheid reacties heeft ervoor gezorgd dat de pilot vervroegd is gestopt. Tijdens de test zijn circa 850.000 adressen bevraagd......

Inmiddels is duidelijk dat het extern salderen (verkopen) of verleasen van stikstofruimte in enkele provincies is toegestaan. NVM-makelaars kunnen hun klanten hierover adviseren en brengen vraag en aanbod van stikstofruimte bij elkaar.  In Flevoland, Limburg, Gelderland Noord-Brabant, Zeeland en Overijssel is het verhandelen van stikstofruimte......

Dit gesprek gebruiken Kamerleden voor hun mening te vormen over het gevoerde beleid. Zij zullen hierover verder praten tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november. Lana heeft daarbij benadrukt dat er geen quickwins zijn en dat er een integrale aanpak moet komen om het woningtekort op......

Deze prijsstijging wordt met name veroorzaakt doordat er veel meer (duurdere) appartementen zijn verhuurd. Opvallend is dat de gemiddelde huurprijzen per vierkante meter van gestoffeerde (1,9%) en gemeubileerde (0,9%) woningen nauwelijks zijn gestegen. Het aantal verhuurtransacties is in het derde kwartaal van 2020 opnieuw gestegen.......

De NVM heeft met Vereniging Eigen Huis, Bouwend Nederland, NVB Bouw, Aedes en NEPROM een gezamenlijke brief hierover naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief hebben wij opnieuw aangegeven hoe groot de schaarste is en waarom er zoveel urgentie is om dit probleem aan......

Uit onderzoek blijkt dat particuliere huurwoningen en opslagruimtes door criminelen gebruikt worden voor bijvoorbeeld de productie van drugs, opslag van wapens of als onderduikadres. Pandeigenaren of verhuurbemiddelaars kunnen dit soort huurders in de praktijk treffen. De campagne moet hun bewustzijn over malafide huurders vergroten en......

De woningmarkt is in het derde kwartaal verder verkrapt. Het aanbod op de woningmarkt heeft het record aantal transacties in het 3e kwartaal niet bij kunnen houden. Daarmee is de keuze voor woningzoekers verder beperkt. Wél zijn er nog altijd veel potentiële kopers. NVM voorzitter......

De NVM roept makelaars, taxateurs én iedereen die op zoek is naar een woning dringend op om de maatregelen en adviezen op te volgen. Als gevolg van de aangescherpte maatregelen mogen huishoudens nog maar drie personen per dag ontvangen. ‘Geen blok-verjaardagen meer’, zei Rutte daarover.......

Verder is in het magazine te lezen welke nieuwe campagnes er zijn gelanceerd voor de vakgroepen Business en Wonen. Welke nieuwe tools er zijn, zoals het NVM Taxatieplatform voor Agrarisch & Landelijk en Digitaal Ondertekenen. Het nieuwe energielabel, het virtuele klaslokaal, de bestrijding van hennepteelt......

De vraag naar landelijke woningen blijft toenemen. Steeds vaker worden agrarische bedrijven die te koop staan dan ook niet aan ondernemers verkocht, maar aan particulieren die er willen wonen. Dat blijkt uit het marktonderzoek ‘Vastgoedmarkt in beeld’ dat NVM Agrarisch & Landelijk uitvoerde over de......

Tijdens deze week brengt het Ministerie de informatie die starters op de woningmarkt nodig hebben samen in één campagne. Minister Ollongren van BZK: “Als starter is het al lastig genoeg om een passende woning te vinden. Informatievoorziening mag daarbij in ieder geval niet het struikelblok......

Met het nieuwe label (vanaf januari 2021) zal de huiseigenaar (of verkoper) waarschijnlijk een stuk duurder uit zijn dan met het huidige online aan te vragen (Vereenvoudigd) Energielabel. De NVM heeft in het verleden ook al kanttekeningen geplaatst bij de kostenverhoging die met de invoering......

De minister heeft al langere tijd intensief aandacht voor het wonen taxatiedossier en dat blijkt ook uit de beantwoording van de vragen. Zij stelt vast dat de sector de afgelopen periode al een aantal stappen heeft gezet en door middel van zelfregulering de kwaliteit en......

Wijziging art. 13 WBR Artikel 13 WBR wordt gewijzigd om te voorkomen dat een partij die een woning koopt om deze niet, of slechts tijdelijk, als hoofdverblijf te gebruiken kan profiteren van de vrijstelling overdrachtsbelasting bij een doorverkoop binnen zes maanden. Leidend is in dit......

Deze verhoging is mede het gevolg van een gewijzigde kostengrensmethodiek die NHG sinds kort hanteert. Volgens NHG maakt deze nieuwe kostengrens de woningmarkt toegankelijker en het verantwoord financieren van een woning bereikbaarder voor consumenten met lage en middeninkomens. De NHG-kostengrens stijgt derhalve per 1 januari......

Als NVM hebben we hier individueel op gereageerd, maar ook via de Woningbouwalliantie. Dit is een verbond met meer dan 20 partijen uit de sector die in een gemeenschappelijke verklaring het kabinet oproepen om werk te maken van de bouwopgave. Juist in deze crisistijd hebben......

Het Rijk, zo werd duidelijk uit de presentatie van de verschillende begrotingen op Prinsjesdag, investeert de komende jaren in totaal meer dan 2 miljard euro in de landbouw, industrie, mobiliteit en de bouw om de stikstof problematiek structureel aan te pakken. “Investeren is echter niet......

Het oplossen van de woningnood is goed voor alle Nederlanders. Het bouwen van huizen levert banen op, zorgt voor een versnelling in de verduurzaming van huizen en jaagt de economie fors aan. Juist nu in het ‘coronatijdperk’ is dat van groot belang. De nood is......

NVM Business heeft er het afgelopen jaar drie Angelsaksische leden bij gekregen. Vanwaar die aardverschuiving?‘De toetreding van de Angelsaksische vastgoedadviseurs zou ik eerder een geleidelijk proces noemen,’ zegt Sander Heidinga, voorzitter van NVM Business. ‘DTZ Zadelhoff is lange tijd lid geweest, trad uit en werd......

De taxatiebranche en geldverstrekkers slaan hun handen ineen om de kwaliteit van woningtaxaties naar een hoger niveau te tillen. Dit naar aanleiding van de wens vanuit diverse marktpartijen. Centraal in de kwaliteitsverbetering staat een nieuw model taxatierapport Wonen, dat onder leiding van het Nederlands Register......

Het doel van deze differentiatie is om starters een betere toegankelijkheid tot de woningmarkt te geven en het ontmoedigen van aankopen door particuliere beleggers. Al eerder heeft de NVM aangegeven dat we verwachten dat de effecten minimaal zullen zijn en op andere gebieden (bijvoorbeeld huurverhoging)......

De NVM staat – in bepaalde situaties – niet negatief tegenover het hybridemodel, waarmee de taxateur met de modelmatige taxatie in de hand de daadwerkelijke taxatie doet.  In de media worden de prijzen vergeleken van de modelmatige online taxatie (30 euro) met een traditionele taxatie......

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Amsterdam School of Real Estate. De belangrijkste conclusie is dat de besparingen op lange termijn niet opwegen tegen de investering. Het PBL concludeert dan ook dat het voor de meeste huishoudens de aantrekkelijkste optie is om af......

Zij legden maandag 17 augustus 2020 tijdens de beëdiging de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te streven. Welkom! Van links naar rechts: Michel Broch, Daimy de Hoog, Bob Michielsen, Annelies Wind, Sandra Dwars-Scholten, Johan Visser, Caroline Steijger......

Het aantal verhuurtransacties lag in het tweede kwartaal van 2020 13,5% hoger dan een jaar eerder. Deze stijging van aantal transacties is te verklaren door de oplevering van nieuwbouwcomplexen, een groter aanbod huurwoningen vanuit de Airbnb en minder vraag van expats en internationale studenten. In......

Geef de economie een impuls met investeringen in woningbouw! De overheid kan op elke mogelijke manier helpen door te investeren in die ruimte. Met geld, met tijd, met aandacht, met regelgeving. Hiermee kunnen we het woningtekort oplossen en toekomstbestendig doorbouwen aan Nederland. Want investeren in......

NVM Business voorzitter Sander Heidinga vertelt in een interview met VG Visie over de job die er voor hem, samen met de andere bestuursleden, klaarligt: ‘Ik ben er voor de leden, zij betalen geld voor hun lidmaatschap en hebben logischerwijs verwachtingen. Zo simpel is het.’...

NVM Business bestuurder Sander Heidinga kon in zijn korte periode als Voorzitter al drie grote clubs toevoegen aan de vakgroep NVM Business: JLL, Savills en Cushman & Wakefield. In de normale situatie zouden we dit graag groots vieren, maar nu blijft het bij virtueel proosten....

In het artikel van het NRC wordt gesuggereerd dat een taxateur de verkoopprijs bepaalt en dat taxateurs een prijsopdrijvend effect op de markt hebben. Dat is niet juist. De taxatie is een momentopname van de woning, waarbij de marktwaarde op basis van feiten, berekeningen en......

Casus: gemaal en verbreding watergangen in weiland In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) over een gedoogplicht ten behoeve van het watergebiedsplan “Landbouwgebied rondom Nieuwveense Landen” (10 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1371) is het volgende aan de orde. Het waterschap Drents......

In het artikel van het NRC wordt gesuggereerd dat een taxateur de verkoopprijs bepaalt en dat taxateurs een prijsopdrijvend effect op de markt hebben. Dat is niet juist. De taxatie is een momentopname van de woning, waarbij de marktwaarde op basis van feiten, berekeningen en......

Recent is de ontwerpregeling geluid voor inspraak vrijgegeven. Die regeling bepaalt dat vanaf 2022 geluidsbelasting op een andere manier moet worden berekend en van een nieuwe classificatie moet worden voorzien. Dat betekent dat woningen in grote gebieden rond luchthavens, waaronder de regio Schiphol, de classificatie......

De woningmarkt heeft weinig tot niet te lijden gehad onder de coronacrisis. Er is meer boven de vraagprijs verkocht dan ooit tevoren: 52% van alle woningen werd voor meer verkocht dan dat ervoor gevraagd werd. De prijs van de gemiddeld verkochte woning bedraagt € 335.000,......

Tussen 2015 en 2019 steeg de opname ‘slechts’ met 6,5%. Tot die conclusie komt NVM Business op basis van nieuwe statistische cijfers over de Nederlandse kantorenmarkt over de periode 2010-2019. Ondanks de geringe toename in de vraag naar kantoren is de leegstand de afgelopen jaren......

Zij legden maandag 6 juli 2020 tijdens de beëdiging de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te streven. Welkom! Op de trap van links naar rechts: Amber van Tubbergh, Gerwin de Roo, Jaap van Oostenbrugge, Hans Nijland, Roy......

De NVM betreurt dit besluit, zeker nadat de NVM Open Huizen Dag van maart 2020 op het laatste moment ook is geannuleerd. Echter, de gezondheid van de makelaars en de consumenten gaat te allen tijde voor. Hoewel de coronamaatregelen in Nederland momenteel steeds meer worden......

Het nieuwe taxatieplatform is ontwikkeld in samenwerking met leden (taxateurs) van de NVM Vakgroep Agrarisch & Landelijk en taxatiesoftware-leverancier KATE Innovations. Met het platform kunnen taxateurs van agrarisch en landelijk vastgoed gemakkelijk taxatierapporten opstellen in een digitale omgeving. Het houdt daarbij rekening met de standaardinformatie......

Door het hoge aantal verkopen is het beschikbare aanbod aan recreatiewoningen in een jaar tijd met meer dan een kwart gedaald. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van NVM naar de Nederlandse markt voor recreatiewoningen, uitgevoerd door brainbay. Het onderzoek werpt een blik op de......

Voorzitter Onno Hoes trapt af met het voorwoord aan onze leden: Wie begin dit jaar zou zeggen dat we twee maanden later in een ‘intelligente lockdown’ zouden zitten in verband met een dodelijk virus, had je vreemd aangekeken. Toch is dat de wereld waarin we......

90 procent van de verhuurmakelaars is bereid om, als de verhuurder dat wenst, te discrimineren bij woningtoewijzing, liet tv-programma Radar medio april 2019 horen. Het leidde tot veel verontwaardiging en tot vragen in de Tweede Kamer aan Minister Ollongren. Ook NVM werd kritisch bevraagd. De......

De nieuwe tool Inverkoopname van brainbay helpt NVM-makelaars razendsnel de beste verkoopstrategie van een huis te bepalen. NVM-makelaars kunnen er sinds 24 juni gebruik van maken. “Nog niet eerder hadden we de bestaande mogelijkheden voor het inverkoopnameproces handig gebundeld in één tool.” Veel consumenten benaderen......

Een originele balkenconstructie uit het jaar 1830, een fraai rieten dak en vooral dat fantastische uitzicht over de Brabantse velden: Patrick Tent en Patricia Kruis werden op slag verliefd op de voormalige boerenschuur aan de Zuidlangeweg in Oudemolen. Hij verbouwt het momenteel tot een (bijna)......

De coronacrisis kan onvermoede gevolgen hebben voor de vastgoedmarkt, schetst MVGM directeur Bedrijfsmakelaars Jeroen Koevermans. Bedrijven die de afgelopen jaren driftig bezuinigd hebben op kantoorruimte, zien zich in de huidige 1,5-metereconomie plots geconfronteerd met ruimtegebrek. En mocht thuiswerken de norm worden, is er geen reden......

De coronacrisis kan onvermoede gevolgen hebben voor de vastgoedmarkt, schetst MVGM directeur Bedrijfsmakelaars Jeroen Koevermans. Bedrijven die de afgelopen jaren driftig bezuinigd hebben op kantoorruimte, zien zich in de huidige 1,5-metereconomie plots geconfronteerd met ruimtegebrek. En mocht thuiswerken de norm worden, is er geen reden......

De contracten met architect en ontwikkelaar Heembouw zijn vanmiddag getekend. Namens NVM tekenden voorzitter Onno Hoes, penningmeester Michel ten Hag en voorzitter vakgroep business Sander Heidinga. Namens Heembouw tekenden Léon Heddes (algemeen directeur) en Durk van Loon (directeur), in aanwezigheid van burgemeester Jan van Zanen.......

De contracten met architect en ontwikkelaar Heembouw zijn vanmiddag getekend. Namens NVM tekenden voorzitter Onno Hoes, penningmeester Michel ten Hag en voorzitter vakgroep business Sander Heidinga. Namens Heembouw tekenden Léon Heddes (algemeen directeur) en Durk van Loon (directeur), in aanwezigheid van burgemeester Jan van Zanen.......

“Ik heb het idee dat we op een kantelpunt staan. Ik zie dat mensen zich verzetten tegen de anderhalve meter-samenleving en voor de vastgoedsector wordt soms pijnlijk duidelijk wat wel en wat niet houdbaar is. Het wordt in alle opzichten een decennium van grote transformaties”,......

De verkoop voor nieuwbouwwoningen liep uitstekend in mei 2020. Er werden 3.193 nieuwbouwwoningen verkocht, dat is 39% meer dan in mei 2019 en 18% hoger dan het langjarig gemiddelde. Het is wel steeds lastiger om geschikte locaties te vinden voor nieuwe woningen. Veel gemeenten kampen......

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat gebouwen met een energielabel van A-C een hogere bezettingsgraad, hogere effectieve huuropbrengst, hogere marktwaarde en hogere transactieprijs per vierkante meter hebben. In het onderzoek zijn 700 door ING gefinancierde kantoorgebouwen onder de loep genomen in de periode 2014 – 2019. ......

Ook NVM wijst al jarenlang op ongeoorloofde praktijken, bij het in rekening brengen van bemiddelingskosten. Het onterecht in rekening brengen van bemiddelingskosten is zowel schadelijk voor de consument als voor de bonafide makelaardij. Voor makelaars is er naast imago-schade ook sprake van oneerlijke concurrentie. Misleiding......

Niet alleen omdat er sprake is van woningnood, maar ook omdat er economisch zwaar weer voor de deur staat, ervan uitgaande dat er iets klopt van de verschillende voorspellingen van planbureaus en banken. En dat juist investeren in woningbouw (en energietransitie) volgens het Centraal Planbureau......

Dit is een goed moment om politiek Den Haag nog eens duidelijk te maken dat de huidige coronacrisis vraagt om investeringen. Meer dan 300.000 woningen komen we tekort en de werkvoorraad is onvoldoende om dat tekort in de komende jaren in te lopen. De Woningbouwalliantie......

Het aantal woningen dat de afgelopen maand te koop is gezet, blijft stabiel. Dit waren er wekelijks circa 4.000 terwijl in de periode voor de intelligente lockdown het wekelijks gemiddeld 3.000 woningen waren. Ook de verkoop loopt goed door: de afgelopen week werden er 3700......

Vastgoed is een fascinerend geheel. En de coronacrisis voegt daar nog een dimensie aan toe. Zeker als je door een innovatieve bril naar de markt kijkt, dan is deze tijd meer dan boeiend. Mooie innovaties komen van de grond, maar ik geloof niet dat onze......

We doen hierin de oproep om samen met het Rijk de handen in een te slaan en de woningbouw volledig te benutten om zodoende de economie maar ook ons woon- en leefklimaat een forse impuls te geven. De brief bouwt voort op afspraken die overheden......

En dat doen ze niet om ervoor te zorgen dat de woning voldoende punten oplevert om in de vrije sector te verhuren, maar vanwege de verhoogde verhuurbaarheid, waardebehoud en om te anticiperen op toekomstige aanscherpingen van beleid. Uit het onderzoek blijkt dat veel gereguleerde particuliere......

NVM Holding wil het werk van makelaars en taxateurs makkelijker maken. Digitalisering van bepaalde werkzaamheden bleek daarbij de uitgelezen oplossing, helemaal toen door de coronamaatregelen veel fysieke ontmoetingen niet meer mogelijk waren. Om de drempel voor makelaars zo laag mogelijk te maken, worden enkele tools......

“Als er iets is wat de coronamaanden ons hebben geleerd, is het wel dat flexibiliteit niet langer een keuze is. Corona laat geen ruimte. We moeten wel lenig omgaan met de situatie die ons allen overkomt. En misschien is dat voor een traditionele markt als......

Zij legden maandag 8 juni 2020 tijdens de beëdiging de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te streven. Welkom! Van links naar rechts: Cindy Koomen, Jeffrey van Roemburg, Mariska van Leeuwen, Rob Polderman, Ruud van der Velden, Dirk-Jan......

Als zoon van een expat zag Robert Kok – bestuurslid NVM Business en Head of Agency van Colliers – steden in Afrika, Europa en het Midden-Oosten van dichtbij ontkiemen en soms exploderen. Zijn fascinatie voor de stad is altijd gebleven. Voor Amsterdam heeft hij een......

Bedrijfsmakelaars in Noord-Nederland houden vooralsnog goed stand tijdens de corona-pandemie. Erik Niezen, bedrijfsmakelaar en vennoot bij Boelens Jorritsma Makelaars, ziet de drie noordelijke provincies zelfs beter uit de crisis komen. ‘We ontdekken hoe groot de kwaliteit van leven hier is.’ Boelens Jorritsma Makelaars is een......

“Vroeger ging het om welke kleding je droeg en hoe je haar was geknipt, nu gaat het er vooral om of je per ongeluk hoest in de supermarkt en of je een potentieel virusdrager bent en dus een gevaar voor andere mensen”, zegt Marcel de......

De huurcijfers zijn beschikbaar op de www.nvm.nl en op https://vgm.nl/MenuID/91250/kennis/Content/Transactiedata.html Uit de kwartaalcijfers transactiedata huurwoningen vrije sector VGM NL en NVM blijkt dat in het eerste kwartaal van 2020 de huurprijzen in de vrije sector met 2,4% zijn gestegen. De gemiddelde prijs is € 1.076,-......

Nieuwe voorschriften, versnelde digitalisering en een onzekere markt. Maar ook daadkracht, optimisme en aanpassingsvermogen....

ABN AMRO meldt dat de helft van de huizenbezitters een positief effect van de coronacrisis verwacht op de klimaatdoelstellingen....

ABN AMRO meldt dat de helft van de huizenbezitters een positief effect van de coronacrisis verwacht op de klimaatdoelstellingen....

Een goede woning is belangrijker dan ooit. Daarom willen we iedereen een betaalbare woning kunnen bieden. Daarom doen we er -ook nu- alles aan om iedereen…...

Internationaal vastgoedadviseur JLL wordt lid van de NVM en sluit zich aan bij de vakgroep NVM Business. Op 16 april 2020 tekenden Pieter Hendrikse, CEO…...

NVM, de coöperatieve vereniging van makelaars en taxateurs, ziet als geen ander wat de ontwikkelingen op de markt zijn....

Het direct beschikbare aanbod van logistiek vastgoed – distributiecentra en grootschalige opslagruimten- is vorig jaar voor het eerst sinds 2014 toegenomen……....

Twee keer per week vertellen NVM Business-leden hoe het hen vergaat in deze moeilijke tijd. We trappen af met NVM Business-voorzitter Sander Heidinga. “Eén ding is zeker: we moeten vaart maken en nog sneller veranderen dan we vier weken geleden al dachten.”...

Voorzitter Onno Hoes vertelt aan Tros Radar of je nog veilig een huis kan bezichtigen in coronatijd, of je de financiering bij de bank nog rond krijgt en hoe de huizenprijzen zich ontwikkelen....

De publicatie ‘Vastgoedmarkt in beeld’ is een samenwerking van de NVM met dochteronderneming brainbay. Het is een samenvatting van alle relevante vastgoedcijfers in 2019, verrijkt met infographics. Deze uitgave is met name geschikt voor (vastgoed)ondernemers, die met de kennis van 2019 verzekerd willen zijn van......

Per 1 april treedt Leendert Meijers (54) aan als nieuwe directeur bij Stichting VastgoedCert. Hij volgt hiermee Jan Mes op die vanwege zijn pensionering de organisatie verlaat....

Jacco van der Houwen is makelaar in Groningen en gebruikt nu al bijna 3 jaar smart locks. Vooral leegstaande woningen leenden zich bij uitstek voor het op afstand openen van voordeuren voor kandidaat-kopers. Door de coronacrisis blijkt dit ook een oplossing voor bewoonde woningen te......

Koningin Máxima heeft gistermiddag, ook mede namens de Koning, haar betrokkenheid en steun uitgesproken aan alle mkb-ondernemers die nu hard worden getroffen door de coronacrisis. Dat deed zij tijdens de virtuele vergadering van het hoofdbestuur van MKB-Nederland waar zij door voorzitter Jacco Vonhof voor was......

Onno Hoes (NVM) stapt in de Kever bij Thomas en Thomas. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars vertelt wat de plannen zijn voor de toekomst op het gebied van innovatie en geeft innovatieve oplossingen voor de woningnood. Zijn statement? “Makelaars zijn wel degelijk......

We gaan door een ongekende en spannende tijd heen. Covid-19 maakt dat we afstand van elkaar moeten houden en zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Tegelijkertijd proberen we de vastgoedmarkt draaiende houden, want mensen hebben altijd een plek nodig om te wonen en te werken. Hierbij......

Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars heeft een kantoor middenin de bollenstreek en brengt vandaag tulpen naar haar opdrachtgevers en medewerkers die vanaf huis volop aan de slag zijn. “Enerzijds om te laten zien dat we deze crisis samen door moeten komen en dat we zorgen......

Wie kan, werkt thuis en is ondertussen hard aan het werk om de economie draaiende te houden. Met zijn allen staan we voor een grote uitdaging. Maar, crisistijd kan ook tot nieuwe inzichten leiden. Zo hebben we een heleboel mooie oplossingen voorbij zien komen van......

Eerst was het een leuke toevoeging, digitale bezichtigingen via Facebook. Inmiddels gaat door de coronacrisis zoveel mogelijk digitaal, dus ook bezichtigingen. Robin van den Brink is werkzaam bij Van der Hoek makelaardij en maakt dankbaar gebruik van de mogelijkheden die Facebook biedt. Vanavond om 19.30......

‘Het kabinet onderneemt goede aanvullende stappen om ondernemers van heel klein tot groot te ondersteunen nu de coronacrisis zo hard doorzet,’ dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op het zojuist gepresenteerde pakket extra maatregelen. ‘Komende dagen moeten we met elkaar bekijken of......

Het eerste NVM Magazine van 2020 is verschenen. In het NVM magazine staat het nieuws van en voor alle NVM-vakgroepen en artikelen over de vereniging....

De markt voor commercieel vastgoed (kantoren, bedrijfsgebouwen en winkels) heeft in 2019 een gunstige ontwikkeling te zien gegeven, waarbij de groei van de economie in vrijwel alle sectoren voor een goede vraag naar bedrijfsmatig vastgoed zorgde....

De ambitie van de minister om 75.000 woningen per jaar te bouwen wordt de komende jaren bij lange na niet gehaald. Woningtekort is al goed voelbaar voor veel mensen, maar als het kabinet niet ingrijpt, wordt dit de komende jaren alleen maar erger. Het beleid......

De NVM Open Huizen Dag van 28 maart gaat niet door. Aanleiding is de toename van het aantal gevallen van besmettingen van het Coronavirus in Nederland....

Het Rijk, de provincie Gelderland en 18 gemeenten maken afspraken om samen snel meer woningen te bouwen in de regio Arnhem-Nijmegen. Tot 2025 moeten er 20.000 woningen bijkomen. Op de lange termijn zelfs 50.000 tot 60.000....

Kent u de Tijdelijk Commissie Huizenprijzen nog? Onder leiding van Tweede-Kamerlid Kees Verhoeven heeft deze denktank zich van april 2012 tot het moment van het opleveren van hun rapport een jaar later, gebogen over de vraag waarom de huizenprijzen in de voorgaande twintig jaren zo......

Vorige week is er in de Tweede Kamer een plenair debat gehouden over het woningtekort in Nederland. Vanuit vrijwel alle politieke partijen kwam de wens naar voren dat de minister haar regierol sterker moet oppakken, zoals NVM eerder heeft bepleit. CDA en VVD hebben hier......

In de grote steden in de Randstad, Brabant en Groningen zien veel colleges de bouw van sociale huurwoningen als medicijn voor de uitgebroken woningnood. „Terwijl de behoefte aan woningen véél breder is”, benadrukt Hoes, in de Telegraaf. „Het erge vind ik: steeds meer mensen delen......

De marktrapportage over de verhuurmarkt in samenwerking met VGM NL laat een enorm tekort aan huurwoningen zien. Lana Goutsmits-Gerssen, Voorzitter NVM Wonen: “Onder de 1000 euro is er enorme krapte op de huurmarkt.”...

100 makelaars en taxateurs van Cushman & Wakefield hebben de eed of belofte afgelegd en zijn daarmee officieel toegetreden tot de NVM en lid geworden van NVM Business. Cushman & Wakefield is de grootste vastgoedadviseur van Nederland met 525 medewerkers....

Ondanks het enorme tekort aan woningen zijn de huurprijzen in de vrije sector in de tweede helft van 2019 niet enorm gestegen, blijkt uit de marktrapportage ‘Transparantie in de verhuurmarkt van VGM NL en NVM’....

Vanochtend heeft Vereniging Eigen Huis (VEH) een persbericht verstuurd met daarin tips voor huizenverkopers. Het bericht gaat vooral over de courtage van makelaars, welke kosten mag een makelaar in rekening brengen? De NVM heeft hierop gereageerd....

Aan het eind van 2019 kunnen we concluderen dat 2018 het scharnierpunt in de ontwikkelingen op de koopwoningmarkt is geweest. Het aantal transacties op de markt voor bestaande koopwoningen stabiliseert, de koopprijzen voor bestaande koopwoningen groeien iets minder hard en het aantal verkochte woningen op......

In 2030 staat naar verwachting vijftig procent van de vrijkomende agrarische bebouwing leeg. Het gaat dan om 25 miljoen vierkante meter. Makelaars van NVM Agrarisch & Landelijk adviseren grond- en vastgoedeigenaren nu reeds over nuttige en rendabele alternatieve invulling. Van landschapsbegraafplaats tot zorgboerderij en van......

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren minimaal energielabel C hebben, maar hoe staat het er eigenlijk voor met de energielabel-C-verplichting? Vliegen de groene energielabels de deur uit of zijn kantooreigenaren hier nog helemaal niet mee bezig?...

Er is veel aandacht voor de transitie op het platteland, de kansen voor nieuwe vormen van ondernemerschap en voor landelijk wonen. De NVM Vakgroep Agrarisch & Landelijk heeft daarom een NVM-inspiratiemagazine uitgebracht getiteld ‘Woonwensen en ondernemersdromen komen uit op het platteland’....

Het rijk is op dit moment samen met de gemeente Nijmegen een woondeal aan het schrijven. Na Amsterdam en Utrecht is in Nijmegen de woningnood het grootst. Met de regionale woondeal wil het rijk op korte termijn iets doen aan de woningnood....

De Nederlandse Vereniging voor Makelaars en taxateurs (NVM) gaat verder investeren in online bieden op woningen. Met ingang van 1 januari 2020 heeft de NVM het door de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) ontwikkelde online biedsysteem Biedopdezewoning.nu (BODW) overgenomen om dit landelijk uit te rollen....

Donderdag 9 januari heeft NVM de woningmarkt-kwartaalcijfers gepresenteerd. Uit deze cijfers blijkt dat we inmiddels moeten spreken van een woningnood. Dat signaal is nu ook opgepakt door de politiek. Minister-President Rutte en CDA-Kamerlid Ronnes reageren op de problemen van de woningbouw....

De NVM heeft 14 januari 2020 aan 26 NVM-taxateurs het REV-certificaat uitgereikt. Daarmee is het totaal aantal gecertificeerde taxateurs bij de NVM uitgekomen op 80....

Minister Knops van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties heeft vorige week aan de Tweede kamer meegedeeld dat de invoering van de nieuwe BENG-eisen en het nieuwe energielabel wordt verplaatst naar 1 januari 2021. Oorspronkelijk zouden deze twee aanpassingen al per 1 juli 2020 van kracht worden,......

Sommige particuliere verhuurders zijn uitstekend thuis in de complexe wet- en regelgeving rond verhuur – anderen minder. Bovendien willen niet-professionele verhuurders soms geheel ontzorgd worden. Daar ligt een mooie taak voor NVM-makelaars, vinden zowel NVM als beleggersorganisatie Vastgoed Belang. Samen dragen ze bij aan goed......

Woningkrapte en stagnerende bouwproductie frustreren de duurzaamheidsopgave in nieuwbouw en bestaande voorraad. De markt moet weer in beweging komen. Zonder regie en een overkoepelend pakket maatregelen zijn de huidige problemen van woningnood, te lage woningproductie, de verduurzamingsopgave, stikstof en PFAS niet op te lossen”, aldus......

Wie is aansprakelijk als koper na het transport wateroverlast ervaart in de kelder? Deze vraag werd voorgelegd aan het hof Den Bosch....

Het is niet de vraag of er een verduurzamingsslag van koopwoningen komt, maar welke economische rol je daar als makelaar in wilt spelen. NVM wil er klaar voor staan en zet daarom nu een nieuwe zakelijke dienst op: het verduurzamingsadvies. Bedoeld als extra service voor......

Het aantal gemeenten dat grond heeft aankocht, is in de afgelopen twee jaar gestegen, zo blijkt uit een onderzoek door adviesbureau Stec groep. Ook zijn veel gemeenten van plan om de komende twee jaar grond te kopen....

De agrarische makelaardij. Het is een kleine groep binnen de makelaarsbranche, bestaande uit vakspecialisten, die soms met de voeten in de klei staan, maar bovenal gepassioneerde deskundigen zijn. Volgens Harry Streng is het zoveel meer dan alleen het kopen of verkopen van onroerend goed. “Je......

Als aankoopmakelaar begeleid ik inmiddels al heel wat jaren klanten bij het kopen van hun nieuwe huis. In het begin was het aanbod op de markt ruim en waren er relatief weinig kopers. Je kreeg daardoor de tijd om na te denken en rustig tot......

NVM heeft samen met Neprom, Aedes, Woonbond, Natuurmonumenten, Bouwend Nederland, Vastgoed Belang, IVBN, Vereniging Eigen Huis en NVB-Bouw een brief aan de Kamerleden gestuurd. Vandaag is het algemeen overleg Bouw in de Tweede Kamer en we hopen van harte dat de brief hier uitgebreid besproken zal......

Vrijdag 6 december is de NVM bezocht door een delegatie uit Zuid-Korea. De delegatie was hier om zich te informeren over hoe het vak van taxeren in Nederland is georganiseerd....

Het kabinet heeft een oplossing gevonden voor een groot deel van de bouw- en baggerprojecten, die nu noodgedwongen stilliggen omdat de stikstofnorm overschreden wordt. De regels worden soepeler, zo heeft het kabinet vrijdag 29 november bekend gemaakt....

Op verzoek van de Tweede Kamer zijn er zestien ambtelijke werkgroepen ingesteld voor brede maatschappelijke heroverwegingen (BMH). Deze onafhankelijke werkgroepen werken richting een volgend kabinet beleidsscenario’s uit die de politiek kan helpen om in de toekomst afgewogen besluiten te nemen. Een van deze werkgroepen is......

Op dinsdag 3 december staat de behandeling van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35245), Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35238) en Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179) op de plenaire agenda van de Tweede Kamer....

De NVM heeft deze maand een nieuwe groep makelaars en taxateurs welkom geheten bij de vereniging. Zij legden maandag 2 december tijdens de beëdiging de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te streven. Welkom!...

Arthur Schellekens is door het Algemeen Bestuur benoemd als directeur van het NVM-bureau. Arthur is voorgedragen door een selectiecommissie waarin het MT, Ledenraad en Algemeen Bestuur vertegenwoordigd zijn. Hij start in januari 2020....

Voor de derde keer is op vrijdag 15 november de Dag van de Ondernemer georganiseerd, door VNO-NCW en MKB-Nederland. Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, greep deze dag aan om een bezoek te brengen aan Wim Korff de Gidts, derde generatie makelaar......

Tijdens de ledenvergadering van NVM Wonen op 21 november 2019 is Lana Goutsmits-Gerssen van het kantoor Gerssen & Donkersloot Makelaars uit Geldermalsen gekozen als nieuwe voorzitter van de vakgroep. Zij volgt Gaby Balkema op die het afgelopen jaar waarnemend voorzitter was....

NVM heeft samen met verduurzamingsspecialist SamenGroen een online verduurzamingsportal ontwikkeld voor makelaars én huizenkopers. Nooit eerder kreeg je als koper de mogelijkheid om voor aankoop te weten waar je aan toe bent....

Wonen en Milieu-minister Stientje van Veldhoven heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin ze haar aanpak van discriminatie op de woningmarkt toelicht. NVM is betrokken bij de totstandkoming van deze brief en schaart zich dan ook achter de minister wanneer ze stelt dat het......

Op 11 november wordt de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer besproken. Dit Ministerie houdt zich onder andere bezig met de woningmarkt en de openbare ruimte....

Onlangs heeft het Centraal Plan Bureau (CPB) de doorrekening van het klimaatakkoord gepresenteerd. Deze doorrekening richt zich met name op de budgettaire consequenties op overheidsniveau en de hiermee samenhangende huishoudinkomens....

Nederland staat op slot, politiek trek het vlot! Met die leuze demonstreren woensdag 30 oktober op het Malieveld in Den Haag naar verwachting duizenden mensen, met als doel de vergunningverlening voor de bouw weer op gang te krijgen. Door regelgeving op het gebied van stikstof......

Samen met Ministerie BZK strijdt NVM tegen discriminatie. Helaas blijkt dat discriminatie op de woningmarkt nog plaats kan vinden, wanneer de opdrachtgever daarom vraagt. Eerder dit jaar bleek dat 90 procent van de verhuurmakelaars bereid is om, als de verhuurder dat wenst, met de opdrachtgever......

De vraag wie het risico draagt wanneer blijkt dat een woning verborgen gebreken heeft, is afhankelijk van de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst. In de standaard koopovereenkomst van de NVM staat in artikel 6.1. dat het volledige risico in beginsel bij de koper ligt. In......

Na vijf jaar intensief zowel model- als fysieke taxaties gebruikt te hebben, weet makelaar Theo Lieberom uit Sappemeer het zeker: de twee methoden completeren en controleren elkaar in de praktijk uitstekend. “Zelfs bij relatief veel vrijstaande woningen in onze regio blijken de berekende verkoopwaarden overeen......

Een kudde koeien trekt een sprintje door een zomerse weide. Terwijl de camera uitzoomt, doemt achter het weiland een idyllische woonboerderij op. Je zou er zo willen wonen en werken. Dat is precies het beoogde effect van de luchtvideo’s van André Olden....

Donderdag 10 oktober verschenen de antwoorden van Minister Ollongren op een aantal kritische Kamervragen over woningtaxaties. De NVM heeft waardering voor het inzicht van de Minister. Zij erkent dat een taxatie kwalitatief goed en betrouwbaar moet zijn en stelt vast dat de sector zich inzet......

Wat NVM-makelaar Erik Holties (49) van Lamberink Makelaars & Adviseurs uit Drenthe betreft is het heel simpel: de NVM moet strenger worden en de uitstraling van absolute kwaliteit waarborgen. “Er wordt nu over gesproken dat mensen die nog bezig zijn met de opleiding, al een......

De NVM heeft onder de leden een enquête gehouden, om te peilen wat de makelaars en taxateurs die dagelijks met de woningmarkt te maken hebben merken van de huidige stikstofproblemen. Uit de enquête blijkt dat ruim de helft van de NVM-nieuwbouwspecialisten belemmeringen bemerkt in nieuwbouw......

Donderdag 10 oktober kwamen ruim 30 NVM-nieuwbouwspecialisten bij elkaar in de voormalige Bijlmer Bajes om deel te nemen aan een vastgoedadviesgame die de NVM in samenwerking met projectontwikkelaar AM had voorbereid. Het hele gebied rondom de Bijlmerbajes wordt herontwikkeld door AM, er komt een compleet......

De borgtochtprovisie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (‘NHG- premie’) wordt per 1 januari 2020 verlaagd....

Ruim 68.000 mensen hebben vandaag de NVM Open Huizen Dag benut in hun zoektocht naar een nieuwe woning. Zo’n 11.700 huizenbezitters deden vandaag mee en openden hun voordeur voor potentiele nieuwe kopers. De NVM Open Huizen Dag is daarmee onverminderd een succes....

De NVM heeft maandagavond 30 september een nieuwe groep makelaars en taxateurs welkom geheten bij de vereniging. Zij legden tijdens de beëdiging de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te streven. Welkom!...

Voor het zesde achtereenvolgende jaar heeft NVM onderzoek gedaan naar de Nederlandse markt voor recreatiewoningen. Het rapport is inmiddels via de website van NVM te downloaden en staat bol van cijfermatige trends en ontwikkelingen....

Voormalig minister Johan Remkes presenteerde woensdag het rapport ‘Niet alles kan’ met daarin mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek. Eerder dit jaar legde de Raad van State (RvS) een aantal grote bouwprojecten stil door het Nederlandse stikstofbeleid aan te passen....

NVM wil samen met fluX inzetten op succesvolle introductie van de ‘gecorrigeerde modelwaarde’. Woensdag is op het jaarlijkse TMI-event de ‘gecorrigeerde modelwaarde voor woningtaxateurs’ geïntroduceerd. fluX heeft dit product, in nauwe samenwerking met NVM, ontwikkeld en TMI heeft het product gecertificeerd. fluX lost hiermee een......

De Miljoenennota 2020 vermeldt dat de overdrachtsbelasting voor niet-woningen met ingang van 1 januari 2021 stijgt van 6 naar 7%. De extra belastingopbrengsten gaan naar de uitvoering van het Klimaatakkoord. Marcel de Boer, voorzitter van NVM Vakgroep Business vindt dit een slechte ontwikkeling....

NVM Vakgroep Wonen-voorzitter Gaby Balkema maakt zich grote zorgen over de betaalbaarheid van woningen. “Dat gaat verder dan alleen de starters. Ook met name de grote middengroep komt in het geding.”...

De NVM Open Huizen Dag. Omdat niemand beter weet dan jij hoe leuk je huis is en op wat voor een fantastische plek het staat. Maar er zijn nog meer redenen om mee te doen, we hebben ze voor je op een rijtje gezet....

Vandaag is het Prinsjesdag. De overheid maakt bekend dat het 2 miljard euro wil uittrekken voor de woningmarkt. Dat is hard nodig, want een dak boven je hoofd is geen overbodige luxe....

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben hun visie gebundeld samen met techbedrijven, platformgebruikers en ondernemers. Namens de NVM heeft Kees Vlaanderen meegedacht in het formuleren van deze visie. Hierbij heeft hij vooral gekeken naar het belang van makelaars/taxateurs in deze visie....

D66 lanceerde maandag 9 september een plan om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden. Rob Jetten wil de woningbouw vrijstellen van de stikstofregels en zoekt de beperking van uitstoot vooral door te snijden in onze veestapel....

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2019 voor het vierde jaar op rij gestegen. Op 1 januari 2019 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 248 duizend euro per woning, 7,8 procent meer dan een jaar eerder. Dat is de hoogste waarde ooit en de hoogste stijging......

De Academie voor Vastgoed biedt tal van vakgerichte opleidingen voor agrarisch makelaars en taxateurs. Juist in deze sector is het belangrijk om goed opgeleid en gecertificeerd te zijn. “Het gaat hier immers om heel specialistisch werk. Daarnaast gaat het al snel om heel veel geld”,......

Het aanbod van te huur en te koop staande kantoren, bedrijfsruimten en winkels is in het tweede kwartaal van 2019 niet verder gedaald. Dit blijkt uit cijfers van NVM Business....

Door een uitspraak van de Raad van State, mag er niet meer zomaar gebouwd worden in de buurt van één van de 118 Natura 2000-gebieden, beschermde natuurgebieden waar een overbelasting van stikstof is gesignaleerd....

Huurwoningen die voorzien zijn van gunstige A- en B-energielabels gaan gepaard met een maandhuur die bijna 4.5% hoger ligt dan gemiddeld. Een huurpremie die overigens bijna gelijk is aan het verschil in de maandelijkse energierekeningen....

Taxatierapporten zijn uitgebreide rapporten met veel nuttige informatie. “Het is verstandig om zo’n rapport heel goed te lezen. Als NVM Agrarisch & Landelijk-taxateur taxeer ik van alles wat in het buitengebied speelt. Zoals bijvoorbeeld pluimvee- en varkensbedrijven, melkveehouderijen en gronden. Maar ook woonboerderijen, campings en......

Vind een NVM makelaar