NVM Business: nu kansen om winkels naar woningen te transformeren

Het aantal winkels in Nederland daalt en de langdurige leegstand stijgt. Tegelijk kampt Nederland al langere tijd met een groeiend woningtekort. Dat biedt juist nu kansen om winkels te transformeren naar woningen blijkt uit onderzoek van NVM Business en brainbay.

Het aantal winkels in Nederland daalt en de langdurige leegstand stijgt. Tegelijk kampt Nederland al langere tijd met een groeiend woningtekort. Dat biedt juist nu kansen om winkels te transformeren naar woningen blijkt uit onderzoek van NVM Business en brainbay. Daarbij is behoefte aan een proactieve, georganiseerde en gebiedsgerichte aanpak. Samenwerking tussen gemeenten, vastgoedeigenaren, centrummanagement, gebruikers en makelaars is daarvoor cruciaal.

“Een heel interessante én mogelijke opgave.” Zo omschrijft voorzitter Sander Heidinga van NVM Business de transformatie van leegstaande winkels naar woningen. In het rapport ‘Transformatie winkelruimte: naar een beter evenwicht op de retail- en woningmarkt’ zijn samen met brainbay de kansen en belemmeringen in kaart gebracht. Brainbay is het platform voor inzichten en datagedreven diensten voor de Nederlandse vastgoedmarkt.

Bestemmingsplan

Tegenover een oplopend tekort aan 330.000 woningen per begin 2021, staat een eveneens oplopend winkeloppervlak van 800.000 m2 dat langer dan één jaar leeg staat en beschikbaar is om te transformeren. Sander Heidinga hierover: “De grootste beperkende factor daarbij is dat de mogelijkheid tot functiewijziging in het bestemmingsplan ontbreekt.

Ook de ligging van het winkelpand, de kosten van de verbouwing en gebrek aan daglichttoetreding spelen bij de haalbaarheid van een transformatie een rol”. Deels op basis van een pilotstudie onder NVM Business makelaars, concludeert NVM Business dat transformatie van leegstaande winkels de komende jaren 6.500 woningen kan opleveren.

Leefbaarheid

In het onderzoek wordt gesteld dat de toenemende structurele winkelleegstand en de krappe woningmarkt juist nu kansen bieden om de transformatie van winkels naar woningen op te schalen. Een proactieve, georganiseerde en gebiedsgerichte aanpak op maat is daarbij cruciaal.

Veel gemeenten zijn doordrongen van de door corona versnelde veranderingen in het winkellandschap. Daarbij neemt het bewustzijn toe om de problemen aan te pakken.

Essentieel is dat iedere gemeente aanhoudend actief beleid blijft voeren op haar centrum- en detailhandelsstructuurvisies. Deze zijn immers van groot belang voor de vitaliteit en leefbaarheid van de binnensteden.

Samenwerking

Een succesvolle aanpak van grootschalige transformatieopgaven van winkels naar woningen, gaat niet zonder een gebiedsgerichte aanpak en evenmin zonder samenwerking tussen de gemeente, vastgoedeigenaren, centrummanagement en gebruikers.

Als aanjager en verbinder met veel ervaring en kennis van de lokale markt en partijen, is daarbij een belangrijke rol weggelegd voor makelaars/taxateurs.

Over NVM Business

NVM Business is in Nederland de grootste coöperatieve vereniging van makelaars en taxateurs in onroerende goederen op het gebied van commercieel vastgoed. Zij geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan haar leden. NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed – kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca – en bestaat uit ruim 920 makelaars en taxateurs, die zich onderscheiden door hun uitgebreide kennis van de regio’s waarin zij actief zijn. Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek.

Het werkgebied van de aangesloten makelaars en taxateurs bestrijkt het hele land en heeft vanwege het internationale karakter van de sector impact tot ver buiten de landsgrenzen.

Rapportage