NVM start roulerend voorzitterschap in vakgroepen

NVM maakt bekend te starten met een roulerend voorzitterschap binnen haar vakgroepen Agrarisch & Landelijk, Business en Wonen. Deze strategische wijziging vloeit voort uit de nieuwe coöperatiestrategie die eind december 2023 door de Ledenraad is goedgekeurd. Hiermee versterkt NVM de onderlinge samenwerking tussen de vakgroepen en de integrale positionering in de markt en richting stakeholders. Deze nieuwe werkwijze van het elk kwartaal wisselend voorzitterschap gaat met ingang van 1 april 2024 in. Vakgroepvoorzitters Irene Flotman (Business), Lana Gerssen (Wonen) en Jos Ebbers (Agrarisch & Landelijk) brengen zo tot uiting dat Nederland voor fundamentele keuzes en ingrijpende beslissingen staat op het brede terrein van de ruimtelijke ordening. Deze overstijgen de scope en verantwoordelijkheid van de individuele vakgroep. NVM evalueert deze nieuwe governancestructuur eind 2026.

Som groter dan de delen

“We staan op de woningmarkt voor grootse uitdagingen”, stelt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. “ Het vereist dat we over onze grenzen heen kijken. Roulerend voorzitterschap sluit daar goed op aan. Mét elkaars kennis, ervaring en inzichten wordt de som groter dan de delen”.

Samen duurzamer

“Commercieel vastgoed is het fundament van de Nederlandse economie en dat moeten we koesteren”, aldus Irene Flotman, voorzitter van de NVM-vakgroep Business. “De kansen en bedreigingen in de markt pakken we met elkaar op. Samen zijn we duurzamer en effectiever.”

Kruisbestuiving werpt vruchten af

“We hebben binnen onze vakgroepen zoveel kennis en dat gaan we samen optimaal en breed inzetten ”, zegt NVM vakgroepvoorzitter Agrarisch & Landelijk Jos Ebbers. “We zetten ons stuk voor stuk in voor vastgoed. De kruisbestuiving die we met dit bestuursmodel realiseren, gaat vruchten afwerpen. “

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: NVM-woordvoerder Marc van der Lee, 06 – 21 47 76 27 of m.vanderlee@nvm.nl

Lana gerssen 500

Lana Gerssen

Irene Flotman500

Irene Flotman

Jos Ebbers

Jos Ebbers