Onno Hoes gaat geen 2e termijn aan als voorzitter NVM

Zijn eerste en driejarige termijn loopt in augustus 2022 af. Onno Hoes blijft aan tot een nieuwe voorzitter is gevonden. Het vertrek van Hoes markeert een transitieperiode waarin de vereniging zich heeft klaargemaakt voor de toekomst. Volgens Onno Hoes hoort bij deze nieuwe fase een nieuwe voorzitter. De NVM respecteert maar betreurt de beslissing van Onno Hoes. Het wervingstraject voor een nieuwe algemeen voorzitter start binnenkort.

Onno Hoes: ”Ik laat de NVM vol vertrouwen achter en kijk terug op een dankbare en mooie periode. De afgelopen jaren heeft de NVM een enorme transitie gerealiseerd. Dit is te danken aan de inzet en samenwerking van de leden, alle besturen en het NVM bureau. Ik ben er trots op dat ik daaraan heb kunnen bijdragen.”

Pim van Veen van de Ledenraad van de NVM betreurt maar respecteert de keuze van Hoes. “De rol van de algemeen voorzitter binnen de NVM vraagt om een verbinder met een sterke maatschappelijke verankering. Onno is daarmee in staat geweest om het coöperatieve ledenbelang en de reputatie van de NVM evenwichtig te behartigen. Wij danken Onno voor zijn grote inzet en betrokkenheid in een dynamische periode voor onze drie vakgroepen. Samen met Onno heeft de NVM het doel en de ambities van de vereniging verder gebracht.  We hebben voldoende uitdagingen waar we als professionele ledenvereniging aan werken en die we gaan waarmaken”, aldus Pim van Veen.

Baat

Het vernieuwingstraject A Brand New NVM, de toekomststrategie van NVM Holding, de nieuwe dienstverlening richting leden, de nieuwe governancestructuur en het verder brengen van de rol van het verenigingsbureau, markeren de voorzittersperiode van Onno Hoes.

Hoes kijkt dan ook terug op een intensieve maar mooie periode. “Het is bewonderingswaardig hoe de vereniging en haar leden in staat zijn geweest stappen te zetten in deze belangrijke en complexe trajecten. Dat zegt veel over het belang dat de leden hechten aan de rol van de NVM binnen de vastgoedmarkt en hun eigen dienstverlening richting hun klanten.

Ik zie ook dat de samenwerking met de ministeries en andere branchepartijen over de marktdynamiek en -transparantie steeds meer vruchten afwerpt. Daar heeft iedereen baat bij.”

Klaar voor de toekomst

Onno Hoes constateert dat de NVM steeds meer klaar is voor de toekomst ook al houdt de dynamiek in de markt de vastgoedsector en de NVM altijd in beweging. “Ik durf te stellen dat de NVM de beste makelaars en taxateurs van Nederland verenigt en daarmee een belangrijke rol speelt binnen de Nederlandse vastgoedmarkt. Ook al is dit voor mij een natuurlijk moment om mijn voorzitterschap van de NVM te beëindigen, ga ik de samenwerking missen.” 

Over NVM

De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A. is opgericht in 1898. Met ruim 4400 aangesloten makelaars/taxateurs is de NVM de grootste ledenorganisatie van makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen. De vereniging is georganiseerd rond drie gespecialiseerde vakgroepen: Wonen, Business en Agrarisch en Landelijk. De NVM behartigt de belangen van haar leden en het makelaarsvak en onderhoudt daarvoor contacten met alle betrokken partijen in het maatschappelijke en politieke veld.