Regelgeving energie-neutrale gebouwen (BENG)

Woningen waarvoor op of na 1 juli 2020 een omgevingsvergunning wordt afgegeven, moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).