Rondetafel Starters in de Tweede Kamer

Dit gesprek gebruiken Kamerleden voor hun mening te vormen over het gevoerde beleid. Zij zullen hierover verder praten tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november.

Lana heeft daarbij benadrukt dat er geen quickwins zijn en dat er een integrale aanpak moet komen om het woningtekort op te lossen. Juist de doorstroom op de woningmarkt kan er voor zorgen dat er ook weer voldoende starterswoningen beschikbaar komen. Er moet daarom vraaggestuurd en marktconform gebouwd worden.

In de bijlage kunt u de inzending van de NVM nalezen.