Snel duidelijkheid gewenst over de toekomst van funda

NVM Holding heeft kennis genomen van de uitspraak van vandaag van de Ondernemingskamer in Amsterdam. De Ondernemingskamer heeft geoordeeld dat er tot nu toe geen helder besluit is genomen over de toekomst van de aandeelhoudersstructuur, de positie van funda en een mogelijke exit voor de certificaathouders.

De Ondernemingskamer gelast een onderzoek dat de verschillende partijen motiveert deze duidelijkheid op korte termijn te realiseren. De Ondernemingskamer stelt verzoekers funda, STAK en fundabelang op dat punt in het gelijk. De certificaathouders van funda hadden bij de Ondernemingskamer ook verzocht dat er een onderzoek moet komen naar een derde aandeelhouder.

Daar ziet de Ondernemingskamer geen aanleiding voor. Ook de benoeming van een extra commissaris, zoals door funda verzocht, is nu niet nodig. Het uitgangspunt voor NVM Holding was en blijft met een zorgvuldig strategietraject een duidelijk toekomstperspectief te realiseren voor funda, de in STAK verenigde certificaathouders en andere stakeholders.

Yme Bosma, Directeur NVM Holding: “De Ondernemingskamer heeft duidelijk aangegeven dat NVM Holding een keuze moet maken over de toekomst van funda. De uitspraak en aanbevelingen van de Ondernemingskamer nemen we ter harte en steunen ons in de wens om op korte termijn tot duidelijkheid te komen.

Over het doel zijn alle partijen het unaniem eens: een duurzaam succes van funda. We zetten de gesprekken hierover voort met zowel funda als certificaathouders en ook met mogelijk geïnteresseerde nieuwe aandeelhouders. We verwachten deze snel te kunnen concretiseren. In dit stadium kunnen we daar nog geen verdere mededelingen over doen”.

Over NVM

De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A. is opgericht in 1898. Met ruim 4400 aangesloten makelaars/taxateurs is de NVM de grootste ledenorganisatie van makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen. De vereniging is georganiseerd rond drie gespecialiseerde vakgroepen: Wonen, Business en Agrarisch en Landelijk. De NVM behartigt de belangen van haar leden en het makelaars vak en onderhoudt daarvoor contacten met alle betrokken partijen in het maatschappelijke en politieke veld. www.nvm.nl