Tuchtcommissie: zes organisaties onder 1 dak

Groepsfoto Handtekeningen

V.l.n.r. Leendert Meijers (VastgoedCert), Jacqueline Berkelaar (De Geschillencommissie), Peter van Grevengoed (NVM), Hans van der Ploeg (VBO), Cees de Jong (Vastgoedpro & Vakkundig gekeurd), Letty Voets (SCVM).

Zes branche- en beroepsorganisaties in de vastgoedsector hebben de handen ineengeslagen voor de totstandkoming van de Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals. De Geschillencommissie gaat als onafhankelijke partij de Tuchtcommissie faciliteren. Iedere belanghebbende kan hier een tuchtklacht indienen over een vastgoedprofessional. Met de komst van deze Tuchtcommissie bieden de organisaties NVM, VBO, Vastgoedpro, Vakkundig gekeurd, VastgoedCert en SCVM nu ook een laagdrempelige toegang tot het tuchtrecht en markeren deze organisaties opnieuw hun inzet voor een transparant en integer koopproces.

Klachtenloket Vastgoedprofessionals

Begin 2022 maakten NVM, VBO en Vastgoedpro bekend op eigen initiatief met een onafhankelijk, gezamenlijk tuchtrecht te komen. Dit heeft het fundament gevormd voor het Klachtenloket Vastgoedprofessionals dat sinds 1 september jl. door De Geschillencommissie wordt gefaciliteerd. Een terugblik op de eerste maanden laat zien dat men het Klachtenloket al goed weet te vinden. Vanaf januari 2023 zijn ook VastgoedCert, Vakkundig gekeurd, en SCVM aangesloten bij dit Klachtenloket. Kijk ook op www.klachtenloket-vastgoedprofessionals.nl.

Uitbreiding Tuchtcommissie

De Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals vervangt de eerder opgezette Tuchtcommissie VastgoedPRO en Keurmerk Vakkundig Gekeurd. In het nieuwe jaar kunnen klachten worden ingediend over het handelen of nalaten van een vastgoedprofessional dat in strijd is met de regels van zijn of haar branche- en/of beroepsorganisatie, dan wel het register waarbij de professional staat ingeschreven.

Met de uitbreiding van de Tuchtcommissie zorgen deze organisaties ervoor dat het tuchtrecht branche-overstijgend geborgd is. Dit alles draagt bij aan het vergroten van de integriteit van makelaars in het koopproces en maakt deel uit van het Verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’, dat in februari 2022 is ondertekend door NVM, VBO, Vastgoedpro, de Vereniging Eigen Huis en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bereikbaarheid en werking

De Geschillencommissie geeft vanaf maandag 2 januari 2023 via haar website uitleg over de procedure en werkwijze van de Tuchtcommissie. Hier vindt men specifieke informatie over de procedure, kan de klacht worden ingediend, en hoe de Tuchtcommissie deze klachten behandelt.