Vastgoedsector aan de slag met afsprakenstelsel voor digitale communicatie

Een digitale koopovereenkomst, dat is het eerste resultaat van de afspraken die de vastgoedsector heeft gemaakt binnen samenwerkingsverband Zorgeloos Vastgoed. Op 16 september heeft Eric Jan van Kempen, Directeur Generaal Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het afsprakenstelstel Zorgeloos Vastgoed in ontvangst genomen.

Juist nu we te maken hebben met een overspannen woningmarkt is het van belang dat kopers en verkopers op een efficiënte en veilige manier gegevens digitaal kunnen uitwisselen. Het stelsel legt de basis voor snelle, accurate en veilige informatie-uitwisseling binnen de hele vastgoedketen. Met daarbij de consument aan het roer.

Meer gemak en duidelijkheid

Het kopen en verkopen van een huis brengt veel met zich mee. De koper moet veel gegevens aanleveren aan diverse partijen, vaak nog op papier. Zorgeloos Vastgoed zorgt ervoor dat kopers en verkopers veilig, efficiënt en accuraat digitaal informatie kunnen uitwisselen met andere partijen. Van makelaar tot financieel adviseur, van geldverstrekker tot notaris. Initiatiefnemers van Zorgeloos Vastgoed zijn: Kadaster, KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs) en HDN (Hypotheken Data Netwerk).

Onno Hoes, bestuursvoorzitter NVM: “Als gespecialiseerde dienstverleners in de woningmarkt weten we wat kopers en verkopers van ons verwachten: een professioneel, betrouwbaar, vlot en veilig proces. Die verantwoordelijkheid nemen we als ketenpartijen uiterst serieus door dit nu ook branchebreed te organiseren.”

Annerie Ploumen, bestuursvoorzitter KNB: “Met Zorgeloos Vastgoed zetten we de consument centraal. Met onze samenwerking hebben we ketenbrede afspraken gemaakt over hoe we gegevens uit gaan wisselen. Straks zit je als consument aan het roer en weet je precies wie welke gegevens van je heeft en hoe je je rechten kunt uitoefenen.”

Directeur Generaal van het Ministerie van BZK, Eric Jan van Kempen, was dan ook verheugd het afsprakenstelsel in ontvangst te kunnen nemen: “De sector heeft hiermee niet alleen een belangrijke stap gezet om het kopen van een woning makkelijker, betrouwbaarder en transparanter te maken, maar de aanpak past ook heel goed bij de ambitie van de minister van BZK om burgers meer regie over de uitwisseling van zijn persoonlijke data te geven.”

Eerste toepassing van start

Nu alle afspraken op papier staan, gaan marktpartijen aan de slag. Zij digitaliseren de koopovereenkomst volgens de afspraken waardoor kopers en verkopers de gegevens branchebreed kunnen delen. Zo houdt de consument overzicht en grip en hoeft het document niet meer steeds te worden gekopieerd en rondgestuurd. Om dit te kunnen realiseren hebben partijen uit de keten onder andere een gemeenschappelijke taal ontwikkeld.

Reinier van der Heijden, directeur HDN: “Iedere partij behoudt zijn eigen taal maar met het woordenboek dat er ligt en met de afspraken over hoe je informatie deelt, is het nu mogelijk gegevens zoals een digitale koopovereenkomst, binnen de branche te delen.”

Marjolein Jansen, bestuurder Kadaster: “Digitalisering is geen doel op zich. Het is een middel om gegevensuitwisseling die nodig is bij het kopen van een huis, voor kopers en verkopers makkelijker en veiliger te maken. Dit doen we door de consument één keer de juiste en actuele gegevens aan te laten leveren. En ervoor te zorgen dat alle partijen deze dataset kunnen gebruiken als de consument daar toestemming voor geeft.”

Meedoen

Partijen binnen de vastgoedsector zijn van harte uitgenodigd om bij te dragen aan het Zorgeloos Vastgoedstelsel en toepassingen te testen/implementeren. Kijk voor meer informatie op www.zorgeloosvastgoed.nl of neem contact op met programmamanager Leon Roseleur, lroseleur@zorgeloosvastgoed.nl