Makelaar steeds vaker adviseur bij innovatie- en duurzaamheid

Slim en duurzaam ondernemen in land- & tuinbouw

De land- en tuinbouwsector maakt een transitie door: efficiënter omgaan met zoetwater, energie van hernieuwbare bronnen en slimmer omgaan met grondstoffen en landbouwgrond.

Regelgeving is vaak ingewikkeld en vergunningstrajecten over zulke onderwerpen zijn tijdrovend. Steeds meer NVM Agrarisch & Landelijk-makelaars springen hierop in en treden op als adviseur voor een duurzame en innovatieve bedrijfsvoering.

Naast de traditionele makelaarsdiensten als aan- en verkoopbemiddeling en taxaties, zijn NVM Agrarisch & Landelijk-makelaars ook experts op het gebied van onteigening en herbestemming, regelgeving, pacht- en grondzaken. “Dat is maatwerk natuurlijk”, zegt Ard Klijsen, voorzitter NVM Vakgroep Agrarisch & Landelijk. “Je moet inspelen op de mogelijkheden die er op het gebied van ruimtelijke ordening en vastgoed zijn, complexe vraagstukken doorgronden en bemiddelen tussen verschillende partijen.”

Belangrijke oplossingen
CO2-uitstoot, fosfaat, stikstof of droogte. De oplossing voor deze uitdagingen wordt gezocht in duurzame ontwikkelingen en innovatiekracht.

Het is een megatrend waar alle burgers en ondernemers mee te maken krijgen. “De land- en tuinbouw draagt op dit vlak belangrijke oplossingen aan”, zegt Ard Klijsen. “Maar om tot een duurzame bedrijfsvoering te komen, zijn de nodige vergunningen en productierechten nodig. Ook de weg weten in subsidieland is van belang. NVM Agrarisch & Landelijk-makelaars kunnen daarbij ondersteunen.”

Magazine

Ter inspiratie voor moderne land- en tuinbouwondernemers publiceert NVM een magazine met aansprekende voorbeelden. Een uienverwerker en een aardappelverwerker die restwarmte uitwisselen en gezuiverd proceswater beschikbaar stellen aan de landbouw. Ook werken ze samen om bij de bouw van een zonnepark.

Andere voorbeelden die aan bod komen zijn een aspergeteler die zijn bedrijfsvoering steeds verder en duurzamer uitbreidt met boomteelt, een orchideeënkwekerij met inmiddels 27 orchideeënconcepten en duurzame kassen en een melkveebedrijf dat met een aantal buren een slimme ruilverkaveling opgang bracht, om te kunnen uitbreiden en minder meters in het verkeer te hoeven maken.

Zij werden bij hun vastgoedvraagstukken ondersteund door leden van NVM Agrarisch & Landelijk.