Beperkt effect economische groei op vraag naar kantoorruimte

Tussen 2015 en 2019 steeg de opname ‘slechts’ met 6,5%. Tot die conclusie komt NVM Business op basis van nieuwe statistische cijfers over de Nederlandse kantorenmarkt over de periode 2010-2019.

Ondanks de geringe toename in de vraag naar kantoren is de leegstand de afgelopen jaren wel flink teruggebracht. Stond begin 2016 ongeveer 8,45 miljoen vierkante meter te huur of te koop, eind 2019 werd ongeveer 5,5 miljoen vierkante meter aangeboden.

Ook gerelateerd aan de totale voorraad kantoren in Nederland is sprake van een forse daling, namelijk van 16,9 % naar 11,6 %. Vooral het grote aantal onttrekkingen via sloop en herbestemming van kantoren is hiervoor verantwoordelijk. Alleen al in de periode 2016-2018 is meer dan 3 miljoen vierkante meter kantoorruimte aan de voorraad onttrokken, waarvan een groot deel door middel van transformatie naar woningen.

Vooral nieuwbouw in kantorenwijken

Uit de nieuwe cijfers van NVM Business, die zijn samengebracht in de publicatie Kantoren in Cijfers, blijkt ook dat de totale voorraad kantoorruimte verder is gedaald. In 2019 omvatte het kantorenbestand ongeveer 47,5 miljoen vierkante meter, tegen zo’n 50 miljoen vierkante meter in 2015 Behalve de vele onttrekkingen zijn er weinig nieuwe kantoren bijgekomen. Voor zover er wel nieuwbouw heeft plaatsgevonden, zijn het vooral de zogenoemde kantorenwijken die hiervan het meest profijt hebben getrokken, zo blijkt uit de cijfers.

Eindhoven vijfde kantorenstad

Gemeten naar het aantal leegstaande en in gebruik zijnde vierkante meters kantoorruimte is Amsterdam nog altijd de belangrijkste kantorenstad van Nederland met een voorraad van iets meer dan 6 miljoen vierkante meter. Daarna volgen Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Eindhoven staat op de vijfde plaats met een totale voorraad van 1,44 miljoen vierkante meter.

Kantoren van beleggers iets duurzamer

Van de kantoorgebouwen die door beleggers worden verhuurd en die ook van een energielabel zijn voorzien, heeft twee derde een gunstig label, dat wil zeggen minimaal energielabel C. Bij de kantoren die eigendom zijn van een gebruiker, heeft iets meer dan de helft een gunstig energielabel. Zoals bekend, moeten alle kantoorgebouwen in Nederland vanaf 2023 minimaal energielabel C hebben.

Over NVM Business

De NVM is in Nederland de grootste vereniging van makelaars en taxateurs in onroerende zaken. Zij geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan haar leden. Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek. Met ruim 900 vastgoedprofessionals is NVM Business een belangrijke speler in de commerciële vastgoedwereld in Nederland. Het werkgebied van de aangesloten makelaars en taxateurs bestrijkt het hele land en heeft vanwege het internationale karakter van de sector impact tot ver buiten de landsgrenzen.