CBS: Tevredenheid met woning licht opgelopen

Van de huishoudens in een koopwoning was bijna 95 procent (zeer) tevreden met de woning. Huurders waren met ruim 72 procent minder vaak tevreden. Dat blijkt uit het Woononderzoek Nederland 2021. Deze enquête wordt driejaarlijks gehouden onder bijna 47 duizend Nederlanders.

Ten opzichte van het vorige onderzoek in 2018 is de tevredenheid licht gestegen (1 procentpunt), maar ligt nog altijd lager dan in 2009, toen nog 90 procent aangaf (zeer) tevreden te zijn met de woning.

Vooral onder huishoudens in een huurwoning nam de tevredenheid af. In 2009 was nog bijna 81 procent van de hurende huishoudens (zeer) tevreden met de woning.