Erik Ronnes: locaties, locaties, locaties!

De ambitie van de minister om 75.000 woningen per jaar te bouwen wordt de komende jaren bij lange na niet gehaald. Woningtekort is al goed voelbaar voor veel mensen, maar als het kabinet niet ingrijpt, wordt dit de komende jaren alleen maar erger. Het beleid faalt!