Login

Voor vragen over onder andere het inloggen, wijziging gebruikersnaam en/of wachtwoord kunnen de leden terecht bij Berry Raes-Bergs, ambtelijk secretaris NVM Limburg, tel. 045 – 564 46 38, secretariaat@nvmlimburg.nl