Minder leegstaande kantoren onttrokken aan voorraad, daling in vraag naar kantoren

Opnieuw zijn in 2020 minder vierkante meters kantoorruimte aan de voorraad onttrokken dan in de jaren ervoor.

Opnieuw zijn in 2020 minder vierkante meters kantoorruimte aan de voorraad onttrokken dan in de jaren ervoor. Het afgelopen jaar kreeg ongeveer 420.000 m² kantoorruimte een andere bestemming, tegen 505.000 m² in 2019.

Vooral de herbestemming van leegstaande kantoren tot woningen kwam minder van de grond. Ondanks de daling werden wel iets meer vierkante meters kantoorruimte gesloopt. Zo blijkt uit een analyse van NVM Business.

Ondanks de daling van het aantal onttrekkingen en de mogelijke effecten van Covid-19 op de vraag naar kantoren, veranderde het totale aanbod van leegstaande en nog te verhuren kantoren vorig jaar nauwelijks. Dit bleef met 5,45 miljoen m² stabiel. Naast dat er meer kantoren werden onttrokken, werden er ook meer kantoren in aanbouw genomen waardoor de voorraad verjongde maar ook groeide. Vooral in Amsterdam was dat het geval. Mede hierdoor steeg het aanbod licht in hoofdstad, namelijk tot meer dan 670.000 m².

Duurzaamheid

Ondanks dat nieuwbouw zorgt voor verjonging van de voorraad blijft verduurzaming een belangrijk thema in de komende jaren. Zoals bekend, moeten alle kantoren vanaf begin 2023 minimaal energielabel C hebben. Uit analyse van NVM Business, blijkt dat nog zeker een derde van de voorraad met een label niet aan deze verplichting voldoet. Bij de eigenaar-gebruikers van kantoorpanden gaat het zelfs om bijna 45% van de bij hen in gebruik zijnde meters.

Beleggingen

Onzekerheid door de effecten van Covid-19 op toekomstig kantoorgebruik, zorgden in 2020 ook voor een zekere aarzeling bij beleggers. Werd in 2019 ongeveer 4,7 miljard euro in Nederlandse kantoorgebouwen belegd, vorig jaar bedroegen de investeringen 3,8 miljard euro. Desondanks bleven de – perifere – kantorenwijken populair, want deze locaties namen bijna twee derde van de investeringen voor hun rekening. Die investeringen gingen echter wel ten koste van de stadscentra, die qua marktaandeel terrein verloren. Bij gebrek aan hoogwaardige kantoorgebouwen op goede locaties bleven de aanvangsrendementen vrijwel ongewijzigd, zowel in de Randstad als daarbuiten.

Over NVM Business

NVM Business is in Nederland de grootste coöperatieve vereniging van makelaars en taxateurs in onroerende goederen op het gebied van commercieel vastgoed. Zij geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan haar leden. NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed – kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca – en bestaat uit ruim 920 makelaars en taxateurs, die zich onderscheiden door hun uitgebreide kennis van de regio’s waarin zij actief zijn.

Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek. Het werkgebied van de aangesloten makelaars en taxateurs bestrijkt het hele land en heeft vanwege het internationale karakter van de sector impact tot ver buiten de landsgrenzen.

Download