Minister beantwoordt Kamervragen werkwijze taxateurs

De minister heeft al langere tijd intensief aandacht voor het wonen taxatiedossier en dat blijkt ook uit de beantwoording van de vragen. Zij stelt vast dat de sector de afgelopen periode al een aantal stappen heeft gezet en door middel van zelfregulering de kwaliteit en onafhankelijkheid van taxaties heeft verbeterd.

Duidelijkheid

De NVM is blij met de duidelijkheid die de minister schept over haar wensen m.b.t. de ontwikkeling en acceptatie van een hybride vorm van taxatie. Een taxatievorm waarbij de taxateur en model elkaar kunnen versterken.

Een taxatie die meer zal kosten dan een modelmatige waardering omdat tussenkomst van een taxateur noodzakelijk is, maar minder dan de kosten voor een volledig fysieke taxatie omdat de taxateur de woning niet altijd hoeft te bezichtigen.

Banken kunnen wat de minister betreft afhankelijk van het risico van de lening en de betrouwbaarheid van de modelwaarde variëren in de vorm en daarmee de kosten van een hybride taxatie.

Maatwerk

De NVM maakt zich wel zorgen over het idee dat een taxatie plaats zou kunnen vinden zonder enige opname ter plaatse. Als alternatief voor een modelwaarde is een zogenaamde desktoptaxatie al wel een verbetering maar een echte taxatie kun je het niet noemen.

De geldverstrekkers en toezichthouders zouden dit ook niet moeten willen. Naast de marktwaarde zou je vooral moeten willen weten hoe het pand er bij staat (of het er staat) en of er grote kosten te verwachten zijn.

Misverstand: taxaties zijn niet sturend, taxatiewaarde volgt de markt

De NVM constateert in de antwoorden van de minister andermaal het bestaan van een hardnekkig misverstand. Namelijk dat taxaties een remmend effect op prijsstijgingen en prijsdalingen zouden moeten hebben.

Dat is natuurlijk niet mogelijk. De taxatiewaarde volgt de markt. Het heet dan ook niet voor niets ‘marktwaarde’. De bedoeling van de taxatie is te bezien of de overeengekomen prijs marktconform is en excessen en fraude te voorkomen.

Als de verwachting is en blijft dat de taxatie het wondermiddel is om de prijsontwikkeling te remmen dan zal er altijd teleurstelling blijven over ons mooie product taxatie. Om prijsstijgingen te remmen is iets heel anders nodig. Meer woningen die bovendien beter aansluiten bij de behoefte nu en in de toekomst.