Motie over taxatierapport

De NVM heeft kennis genomen van de door Daniel Koerhuis (VVD) en Agnes Mulder (CDA) ingediende en aangenomen motie inzake het -in hun ogen voor oversluit- en verbouwingsdoeleinden te dure- taxatierapport Wonen dat per 1 juli a.s. in werking treedt.

De NVM heeft kennis genomen van de door Daniel Koerhuis (VVD) en Agnes Mulder (CDA) ingediende en aangenomen motie inzake het -in hun ogen voor oversluit- en verbouwingsdoeleinden te dure- taxatierapport Wonen dat per 1 juli a.s. in werking treedt. Dit onderwerp is aan de orde is gekomen in een debat over duurzaamheid. Als NVM hebben wij deze motie al eerder gesignaleerd. Hierover hebben we tot nu toe nog niet met u gecommuniceerd omdat niet duidelijk was én is wat de motie exact beoogt. Ook is nog niet duidelijk wat het vervolgtraject omvat.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft de motie namelijk ontraden, omdat zij aangaf dat deze in strijd is met Europese regelgeving. De vraag is daarmee gerechtvaardigd hoe zij invulling aan de motie kan geven.

We hebben al contact gehad met het ministerie en de betrokken Kamerleden om meer duidelijkheid te krijgen over het vervolg. Daarbij geven we aan dat we werken aan maatwerk voor dergelijke gevallen, de recent gepresenteerde Bureauwaardering is daar een voorbeeld van. Vanzelfsprekend onderstrepen we in onze gesprekken het belang van fysieke taxaties, juist in deze tijden van een gespannen woningmarkt.