Nieuwe bestuurders NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk

NVM-makelaars Jaap Breeschoten en Theo van Gelder zijn toegetreden tot het bestuur van de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk. Jos Ebbers heeft de voorzittershamer van Ard Klijsen overgenomen.

Ard Klijsen en André Olden zijn afgetreden vanwege het einde van de zittingstermijn van 6 jaar. De bestuurswisseling vond 26 mei plaats tijdens de ledenvergadering van de vakgroep Agrarisch & Landelijk. Vanwege het aantal wisselingen in het bestuur worden de portefeuilles nog bepaald en verdeeld.

Jaap Breeschoten richt zich binnen Breeschoten & Vernooij B.V. in Werkhoven op makelen en taxeren in het buitengebied en heeft zich onder andere gespecialiseerd in onteigeningstaxaties. Jaap Breeschoten hierover: “Sinds 2012 ben ik aangesloten bij Vakgroep Agrarisch & Landelijk. Ik vind het belangrijk bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van deze gespecialiseerde Vakgroep. Het bestuurswerk geeft me ook de kans te werken aan mijn eigen ontwikkeling. Het mes snijdt zo aan twee kanten”.

Theo van Gelder is na een werkzame en bestuurlijke carrière in de tuinbouwsector in 2010 gestart als makelaar en taxateur met zijn eigen bedrijf Van Gelder Agrarisch & Landelijk vastgoed en werkt vanuit Barendrecht. Hij legt zich toe op bemiddeling, taxatie, onteigening en advies en is ook actief als rentmeester. Theo Van Gelder zegt hierover: “Als bestuurder en commissaris heb ik veel ervaring opgedaan bij Coforta en The Greenery. Deze ervaring zet ik graag in voor de vakgroep”.

Jos Ebbers was al bestuurslid/penningmeester in de NVM-Vakgroep Agrarisch & Landelijk. Bij het einde van de zittingstermijn van Ard Klijsen heeft Jos Ebbers aangegeven de voorzitterspositie te willen overnemen. Hij wil de Vakgroep Agrarisch & Landelijk en daarmee ook zichzelf als lid van het Algemeen Bestuur verder door ontwikkelen. Jos Ebbers is als taxateur, onteigeningsdeskundige, NVR Rentmeester en lid van de Pachtkamer werkzaam bij Wijmenga Rentmeesters in Bergum.

Ard Klijsen en André Olden stoppen beiden vanwege het einde van hun zittingstermijn van 6 jaar. NVM-voorzitter Onno Hoes: ‘’Ard Klijsen stond als voorzitter voor het belang en zichtbaarheid van zijn vakgroep. Ledenbetrokkenheid, actieve communicatie en verenigingszaken hadden zijn volle aandacht. Agrarisch & Landelijk staat stevig op de kaart dankzij Ard en daar zijn we als NVM trots op”.

Onno Hoes waardeert de rol en inzet van André Olden: “André richtte zich in het bestuur Agrarisch & Landelijk op ICT, data en digitale tools. Dankzij zijn betrokkenheid, kennis en focus beschikt de vakgroep over praktische tools zoals NVM Geoweb voor de makelaar en taxateur in het landelijk gebied”.

Over NVM Agrarisch & Landelijk

De vakgroep Agrarisch & Landelijk richt zich op agrarisch onroerend goed en onroerend goed in het buitengebied. Aansluiting bij de vakgroep staat open voor personen die als makelaar of taxateur werkzaam zijn op dit werkterrein en zijn ingeschreven in het register Landelijk Vastgoed van de stichting VastgoedCert of het NRVT. De vakgroep Agrarisch & Landelijk kent de volgende kenniswerkgroepen: Agrarisch & Landelijk vastgoed, Onteigening en Taxeren.