Nieuwsbrief NVM Limburg februari 2021

De Nieuwsbrief van de NVM Afdeling Limburg wordt uitgegeven door het bestuur van de afdeling.
Berichten en mededelingen van de leden voor de Nieuwsbrief kunt u sturen naar Nieuwsbrief@nvmlimburg.nl
De inhoud van deze Nieuwsbrief is uitsluitend bestemd voor leden van de NVM-afdeling Limburg.

Voorwoord

Beste Collega’s,

Het zijn (te) gekke tijden. Een deel van de economie staat nagenoeg stil, terwijl de woningmarkt op volle toeren draait. In Nederland stonden tijdens de bankencrisis op het hoogte punt ruim 280.000 woningen te koop. Vandaag zijn er dat landelijk nog geen 29.000! Sinds die tijd is het aantal makelaarskantoren zeker niet minder geworden. Het vergt een behoorlijke inspanning om een woning tegen de juiste vraagprijs en passende courtage in portefeuille te krijgen. Daarnaast is de vraag naar woningen gigantisch. Bij veel collega’s roept dit vragen op als: hoeveel kandidaten laat ik het huis zien? Een bezichtiging van een kwartier of een half uur? Wel of geen tweede bezichtiging? Schriftelijk bieden binnen een dag of een week?….. Een tendens is dat veel kandidaten eerst een woning willen kopen, alvorens de huidige woning wordt verkocht. De manier van bezichtigen en het verdere biedingsproces is daarmee meer dan ooit een acquisitie-instrument!
Boven op deze gekte worden de taxateurs onder ons ook nog “getrakteerd” op een verplichte opleiding en examen. Dit heeft al voor de nodige ophef gezorgd. Binnen de NVM is er met man en macht aan getrokken om richting het NRVT het een en ander aan te kaarten. Zo is het examen qua vraagstelling inmiddels aangepast en ook de antwoordmogelijkheden herzien. Dit heeft ertoe geleid dat het slagingspercentage flink is toegenomen. Neemt niet weg dat een gedegen voorbereiding echt noodzakelijk is. Belangrijk is dat je antwoord weet te geven op de gestelde toets termen.
Verder wordt door onder andere Realworks gewerkt aan app die het invullen en uitwerken van het nieuwe model taxatierapport moet vereenvoudigen. Zo wordt er ook gekeken om in deze app een “bouwkosten calculator” te verwerken. Het zal zeker wennen zijn om met het nieuwe rapport te gaan werken, maar dat was in het verleden ook bij eerdere modelwijzigingen. Na het maken van een paar rapporten zal snel duidelijk worden hoeveel tijd er mee gemoeid zal zijn en welk je tarief daarvoor zou moeten rekenen.

En of dit alles nog niet genoeg is staat binnen de vereniging het thema “A Brand New NVM” hoog op de agenda. Voor de (online) bijeenkomsten worden alle leden uitgenodigd. Wij roepen ook op om deel te nemen. Laat je stem horen! Mocht je niet kunnen deelnemen, maar wil je wel je mening willen geven, schroom dan niet om contact met het Limburgse bestuur op te nemen.

Een NVM-makelaar handelt altijd vanuit een onafhankelijke positie. Zo weet u zeker dat uw belang altijd vooropstaat. Een NVM-makelaar is kortom betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk. Bespaar uzelf tijd, geld en zorgen; kies voor een NVM-makelaar die de lokale woningmarkt kent, kies voor een Limburgse NVM-makelaar.

Social Media

Het bestuur heeft Triggerz Design Studio ingeschakeld voor het promoten van NVM Limburg op social media. De mediakanalen die hiervoor gebruikt worden zijn Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram en Google mijn bedrijf.

Daarnaast maken zij korte promotiefilmpjes van alle Limburgse vestigingen, sommigen van jullie zijn hier al voor benaderd.
Heb je een mededelingen of een artikel over een onderwerp dat je bezighoudt, breng het onder de aandacht van het bestuur en wij zorgen ervoor dat het via de juiste mediakanalen verspreid wordt.

A Brand New NVM

Donderdag 21 januari 2021 heeft het Webinar A Brand New NVM plaatsgevonden.
Resultaat: er zijn 5 pijlers vastgesteld die verder uitgediept moeten worden:
-Ledeninvloed en -democratie,
-Deelnemingen,
-Communicatie
-Modernisering regelgeving en kwaliteitsbeleid
-Ontzorgen leden en faciliteren kennisontwikkeling en delen.

Het bestuur is benieuwd of je erbij was en wat je van het Webinar vond, laat je mening achter op
Nieuwsbrief@nvmlimburg.nl

Recent is onderstaande oproep via de NVM Update gedeeld en heb je het ongetwijfeld gelezen, maar omdat wij het als bestuur erg belangrijk vinden dat onze afdeling goed vertegenwoordigd is brengen wij het bericht van landelijk voorzitter Lana Gerssen met daarin de link om je in te schrijven nogmaals onder jullie aandacht.

Uitnodiging werkgroepen: Samen bepalen we de koers van de NVM

Voor een betere NVM werken we samen met leden aan de doorontwikkeling van de vereniging. Het is in ons aller belang dat veel leden participeren en hun mening geven. Ik vind het dan ook belangrijk dat een groot aantal leden vanuit Wonen een actieve bijdrage levert aan het Brand New NVM-traject.
De komende tijd gaan diverse werkgroepen van start om input te geven op de speerpunten verenigingsdemocratie, relatie met de deelnemingen, communicatie, regelgeving en kwaliteitsbeleid en kennisontwikkeling. De werkgroepen adviseren het projectteam, waarbij onderwerpen worden behandeld zoals; welke punten spelen er allemaal binnen het speerpunt, welke zijn het belangrijkste en vooral welke kant moet het op en hoe gaan we dit bereiken?
Samen ‘A Brand New NVM’ vormgeven
U kunt in grote mate ‘A Brand New NVM’ mede vormgeven! Bij de samenstelling van de werkgroepen streven we naar een zo goed mogelijke afspiegeling van onze leden.
Dus, doet u mee? 

Aanmelden is mogelijk via:
https://mailplus.nvm.nl/ct/m15/k1/NYBPCiNGjz-XVbKp5xV_e9zNNS6_tpFQa5yK_mJ3rx2_C6WADs_x-6wgGofNhEb9/IBESxKp5jut4g6g

Aanmeldingen met logo’s verkopend makelaar
Het bestuur wordt regelmatig benaderd met een opmerking dat een collega foto’s in de aanmelding verwerkt waarop het logo of de naam van het makelaarskantoor zichtbaar is. Ook worden er soms huisstijlen of huisstijl-kleuren gebruikt. Wij willen er graag op wijzen dat dit niet is toegestaan op basis van Artikel 16 Reglement Lidmaatschapszaken:
De informatievelden (waaronder mede begrepen de fotovelden) mogen geen informatie bevatten over de aanmelder of een derde. Dat brengt in ieder geval mee dat een verwijzing naar of vermelding van naam, adres, telefoonnummer, website, e-mailadres, productnaam of logo van de aanmelder of een derde niet is toegestaan. Enkel de kantoornaam van de aanmelder of naam van de behandelend makelaar mag in de omschrijvingstekst van een object vermeld worden. Bij overtreding kan de NVM de gegevens corrigeren, waarbij de aanmelder een verwijderingsbijdrage van € 250,00 in rekening wordt gebracht.
Meer weten, zie ook? https://www.funda.nl/reglement-publicatie-onroerend-goed

Data afdelingsvergaderingen

De voorjaarsledenvergadering vindt plaats op 25 mei 2021 vanaf 9.30 uur.
De najaarsledenvergadering staat gepland op 16 november 2021 vanaf 9.30 uur.
Noteer je beide data alvast in je agenda s.v.p.
De voorjaarsvergadering zal in elk geval een hybride vergadering zijn, voor de najaarsledenvergadering wordt het besluit later dit jaar genomen.

 

Taxatierapport
Wij zijn benieuwd naar je bevindingen met betrekking tot het nieuwe taxatierapport.
Wat zijn je ervaringen, wat vind je van de studie, wat vindt/vond je van het examen, denkt je dat je goed uit de voeten kunt met het nieuwe rapport etc.
Jullie informatie is van belang om mee te nemen naar het eerstvolgende voorzittersoverleg.
Stuur s.v.p. je opmerkingen/bevindingen naar secretriaat@nvmlimburg.nl

Energielabel

Het aanvragen van een Energielabel na 1 januari 2021 leidt soms tot problemen.
Bedrijven die een energielabel kunnen leveren hebben in sommige gevallen geen tijd om op korte termijn een label te leveren. Vanwege de topdrukte heeft de Rijksoverheid op 29 januari jl. een bericht gepubliceerd met maatregelen om deze wachttijden op te vangen:

Nog geen energielabel. Woning kan toch in de verkoop!

  • Het is tijdelijk niet noodzakelijk om direct al bij de verkoop-/huuradvertentie van een woning het energielabel te vermelden, als er nog geen label is.
  • De examinering van EP-adviseurs was in verband met Corona nagenoeg stil komen te liggen. Er is nu de mogelijkheid om online examen te doen. Dit zou het aantal EP-adviseurs vergroten.
  • Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van de overgangsregeling, waardoor er meer energieadviseurs volledig aan het werk kunnen. Details hierover zijn op dit moment nog niet bekend. (Bron Perfektkeur)

Welkom nieuwe leden!

Per 26 januari jl. is Evelien Corbey toegetreden tot onze afdeling. Evelien is werkzaam voor Aelmans Rentmeesters & Makelaarskantoor te Baexem. Wij heten Evelien van harte welkom.

Per 3 februari jl. heeft onze afdeling er een nieuwe vestiging bij. Wij heten Antonie Berkers met zijn vestiging Vandaag Makelaars in Horst van harte welkom binnen onze afdeling.
Kringactiviteiten
De kringvoorzitters worden in maart/april uitgenodigd voor een overleg waarin de promotieactiviteiten van de kringen centraal staan.
Tot slot wensen wij u goede zaken en bovenal een goede gezondheid!
Bestuur NVM Limburg
Etienne, Roy, Marcello, Dennis en Ankie