NVM Agrarisch & Landelijk-makelaars adviseren over nieuwste stikstofregels

Inmiddels is duidelijk dat het extern salderen (verkopen) of verleasen van stikstofruimte in enkele provincies is toegestaan. NVM-makelaars kunnen hun klanten hierover adviseren en brengen vraag en aanbod van stikstofruimte bij elkaar. 

In Flevoland, Limburg, Gelderland Noord-Brabant, Zeeland en Overijssel is het verhandelen van stikstofruimte sinds kort toegestaan, ook voor bedrijven die over dier- of fosfaatrechten beschikken. “Het bedrijf dat door extern salderen de stikstofruimte wil overnemen moet zijn voornemen vooraf melden bij de provincie”, zegt Ard Klijsen, voorzitter van de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk. “De saldogever moet eerst laten berekenen hoeveel stikstofruimte (per Natura 2000-gebied) en welk deel van de totale ruimte precies extern gesaldeerd kan worden.” Bij extern salderen wordt de over te dragen stikstofdepositie met dertig procent gekort.

Uitzonderingen

Deelnemers aan de subsidieregeling Sanering varkenshouderij of stoppersregeling Actieplan ammoniak kunnen geen stikstofruimte overdragen. Ook bedrijven die verder dan een kilometer van een Natura 2000-gebied liggen en tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2018 gestopt zijn met het houden van dieren komen niet in aanmerking. Daarnaast geeft een aantal provincies aan dat er binnen een zone rondom een Natura 2000-gebied geen mogelijkheid tot extern salderen is. Welke gebieden dit betreft, is nog niet bekend.

Verleasen

Naast het verkopen van stikstofrechten is ook het ook mogelijk om stikstofruimte over te dragen aan tijdelijke activiteiten. Dit verleasen is niet mogelijk voor bijvoorbeeld het houden van dieren op een landbouwbedrijf. De saldo-ontvanger mag maximaal zeventig procent van de stikstofruimte (stikstofdepositie) gebruiken. Na afloop van de leaseperiode mag de saldogever in principe de volledige stikstofruimte weer benutten. Klijsen: “Verleasen kan interessant zijn voor bedrijven die stallen leeg hebben staan.”

Overschotten en tekorten

Het afgelopen jaar zijn NVM Agrarisch & Landelijk-makelaars in verschillende kennisbijeenkomsten bijgepraat over de actualiteit rond stikstof. ComponentAgro – die adviseurs ondersteunt met een vaktechnische helpdesk en specialistische support – heeft hier een grote rol in gespeeld.

Klijsen: “Voor makelaars op de agrarische vastgoedmarkt is deze kennis van belang, om zo stikstofoverschotten te kunnen koppelen aan projecten die tekorten hebben. Daardoor kan er meer ontwikkeld worden.” Bij dit proces komt, net als dat bij fosfaatrechten het geval is, veel advisering kijken.

Via NVM zijn de leden op de hoogte van de stappen die gezet moeten worden. “Tevens hebben we in samenwerking met A&S Advocaten een standaard modelkoopovereenkomsten opgesteld, zodat onze NVM-makelaars klanten optimaal kunnen adviseren binnen de wettelijke kaders.”