NVM Business publiceert praktijkhandreiking voor het economisch waarderen van commercieel vastgoed

Vandaag verschijnt het vervolg op de publicatie “Economisch Waarderen”, waarbij naast de publicatie ook rekenmodellen zijn opgenomen met voorbeelden van lange termijn waarderingen. Met deze handreiking wordt ingespeeld op discussies en vragen van vastgoedinvesteerders en professionals in de praktijk.

Sander Heidinga, voorzitter NVM Business: “Met lange termijn waarderingen wordt een mogelijke doorkijk gegeven naar de toekomst. Het onderwerp is actueel en relevant om verder te onderzoeken en we willen met deze uitgave een praktische bijdrage leveren aan de discussie.

Stakeholders als DNB, banken, accountants, overheid en politiek en uiteraard vastgoedeigenaren, willen kunnen begrijpen hoe vastgoed in waarde kan ontwikkelen.

Wij laten hiermee zien waar de deskundigen van NVM Business in deze discussie staan door de interpretatie die wij in de Praktijkhandreiking publiceren.

Onze leden ondersteunen dagelijks de economische beslissingen van vele klanten met hun expertise. Verwachtingen over per definitie onzekere toekomstige waardeontwikkelingen spelen hierbij een rol. Daarnaast willen wij hiermee ook een bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van ons vak.”

Voor NVM Business was dit de reden prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS – Nyenrode Business Universiteit –  te vragen een praktijkhandreiking te maken over het economisch waarderen van vastgoed. Hij werd daarin bijgestaan door de NVM Business leden Baldwin Poolman van Dynamis Taxaties en Roel Drenth van Cushman & Wakefield.