NVM reageert samen met Woningbouwalliantie op Prinsjesdagmaatregelen

Als NVM hebben we hier individueel op gereageerd, maar ook via de Woningbouwalliantie. Dit is een verbond met meer dan 20 partijen uit de sector die in een gemeenschappelijke verklaring het kabinet oproepen om werk te maken van de bouwopgave.

Juist in deze crisistijd hebben we een overheid nodig die de leiding neemt in deze omvangrijke en complexe opgave. Voor het realiseren van meer dan een miljoen in de komende tien jaar zullen markt, lokale overheid en het Rijk elkaar hard nodig hebben.

Dat de Minister van BZK investeringen naar voren wil halen, middelen heeft gereserveerd voor de stikstofproblematiek en gemeenten wil assisteren bij de versnelling van woningbouwplannen, zijn goede stappen. Maar dit tekort is niet met één korte slag op te lossen; de woningbouwimpuls zal voor een langere periode structureel moeten zijn omdat daarmee meer bouwlocaties tot ontwikkeling gebracht kunnen worden.

Met deze bijdrage geven we de politiek een krachtig signaal van zowel de grootte van de opgave als welke oplossingen op korte en lange termijn kunnen helpen.

De gehele reactie is terug te lezen via onderstaande downloadlink.