Ouderdomsclausule: aanpassen risicoverdeling bij verborgen gebreken

De vraag wie het risico draagt wanneer blijkt dat een woning verborgen gebreken heeft, is afhankelijk van de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst. In de standaard koopovereenkomst van de NVM staat in artikel 6.1. dat het volledige risico in beginsel bij de koper ligt. In artikel 6.3 wordt daar vervolgens een uitzondering op gemaakt.