Reactie NVM op procedure Ondernemingskamer door Fundabelang

De recent opgerichte vereniging Fundabelang heeft vandaag een persbericht verstuurd waarmee ze bekend maken een procedure tegen NVM te starten bij de Ondernemingskamer.

Dit deel van de groep certificaathouders van funda is bezorgd over de toekomst van de huizensite. Met de procedure willen ze het door NVM gevolgde proces rond de toekomstige opties en positie van funda aan de orde stellen.

Wij onderschrijven het belang van funda voor de makelaars en consumenten. De NVM doorloopt daarom een zorgvuldig strategietraject waarin volop aandacht is voor de belangen van degenen die de oprichting van funda financieel hebben mogelijk gemaakt, de certificaathouders, maar ook voor de belangen van alle andere betrokkenen.

Vele scenario’s worden daarin bekeken en de verwachting is dat deze zomer hier duidelijkheid in komt. De certificaathouders zijn in dit proces belangrijke gesprekspartners en de NVM wil met deze groep als geheel blijven communiceren. Dat een deel van de certificaathouders nu deze stap bij de Ondernemingskamer onderneemt betreuren wij omdat het gemeenschappelijke doel hiermee niet sneller dichterbij komt.

We hechten er waarde aan u hierover te informeren. Als NVM doorlopen we een zuiver, transparant en zorgvuldig proces dat de belangen van alle partijen dient: van de leden en alle certificaathouders. We vertrouwen erop dat u begrijpt dat we in deze fase daarom geen inhoudelijke mededelingen kunnen doen over het lopende proces.