Statement NVM op Kamerbrief minister Ollongren

NVM betreurt het dat de minister stelt dat van een branchebrede aanpak van misstanden tot op heden geen sprake is. Er is sinds de vorige Kamerbrief een halfjaar geleden namelijk veel gebeurd, waar de minister in haar brief aan voorbij lijkt te gaan:

  • NVM is met BZK, VEH, VBO en Vastgoedpro in gesprek over een ‘verbeterplan’ welke eind dit jaar gereed zal zijn en door alle organisaties ondertekend wordt;
  • NVM, VBO en Vastgoedpro zijn een gezamenlijk tuchtrecht aan het vormgeven. Alle drie de organisaties hebben al jaren hun eigen tuchtrecht. Om het voor de consument eenduidiger te maken worden deze op dit moment samengevoegd en de klachtenprocedure eenvoudiger gemaakt;
  • NVM biedt sinds 2020 met NVM Online Bieden een volledig transparante manier van bieden aan, waar elke verkoper via een van de 4.400 NVM-makelaars gebruik van kan maken. Er worden dit jaar nog extra online biedingsvarianten aan toegevoegd.

Hieronder gaan we in op de verschillende ‘paden’ waarmee de minister het koopproces transparanter wil krijgen:

  • Pad 1: Een transparant biedproces

NVM is voorstander van een biedlogboek. De meeste leden van NVM werken overigens al op deze manier, bijvoorbeeld via Move.nl. Verkoper heeft op deze manier live inzage in de biedingen (incl. voorwaarden) die binnenkomen. Een tuchtrechter kan het biedlogboek opvragen en zo het biedingsproces controleren. NVM is er echter geen voorstander van om de kale cijfers uit het logboek vrij te geven aan kandidaat-kopers die een bod hebben uitgebracht. Er wordt hiermee in feite een schijntransparantie gecreëerd. Elke transactie is uniek waarbij het risico bestaat dat kopers het biedlogboek van de ene woning gaan gebruiken als onderbouwing voor een bod op een andere woning. Dit is een potentieel gevaar voor de woningmarkt met een zeer reële kans op onnodig overbieden. Wij moedigen het inschakelen van een NVM-aankoopmakelaar aan omdat deze hier dagelijks mee bezig is en een totaaloverzicht van de markt heeft. Kopers worden daarmee tegen zichzelf beschermd en doen een goed onderbouwd bod in plaats van zich te baseren op een biedlogboek van een of meer individuele transacties. NVM is van mening dat een biedlogboek verplicht zou moeten worden voor de gehele markt en niet alleen voor makelaars die zijn aangesloten bij een branchevereniging.  De koper heeft er immers geen invloed op of de verkoper überhaupt een makelaar heeft ingeschakeld en of deze is aangesloten bij een branchevereniging.

  • Pad 2: Duidelijkheid over regels in het koopproces

NVM werkt samen met BZK, VEH, VBO en Vastgoedpro aan een verbeterplan voor meer duidelijkheid over regels in het koopproces. NVM maakt zelf haar website nóg toegankelijker voor de consument waarbij gemakkelijk alle informatie over het koop- en biedproces kan worden gevonden. Daarnaast wordt actief campagne gevoerd met betrekking tot woonvragen die onder consumenten leven en is NVM met branchegenoten bezig een branchebreed en onafhankelijk tuchtrecht in te richten.

  • Pad 3: Gelijke kopers, gelijke kansen

Het geven van gelijke kansen aan iedere koper is niet realistisch. Indien een verkoper of koper een NVM-makelaar inschakelt heeft hij of zij doorgaans meer kans dan iemand die zich niet laat bijstaan door een professional. Degenen die geen makelaar inschakelen moeten uiteraard gewoon toegang hebben tot het aanbod. Ze zijn dan echter soms iets later op de hoogte en kunnen minder snel schakelen dan degenen die alles efficiënt door een makelaar laten regelen. Deze kopers zijn bovendien beter beschermd en lopen minder risico’s in de huidige krappe woningmarkt waarin snel beslissingen moeten worden gemaakt.

NVM is het eens met de minister dat het ongewenst is dat starters uit concurrentieoverwegingen het voorbehoud voor financiering en bouwkundige keuring laten vallen. Wij zijn voorstander van de door de minister genoemde ‘hypotheekverklaring’ en het vooraf beschikbaar stellen van een onafhankelijke bouwkundige keuring. Over de inrichting hiervan denkt de NVM graag mee.

Voor meer informatie

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met onze programmamanager Sieuwerd Ermerins, via s.ermerins@nvm.nl.