Verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’ ondertekend

De gemaakte afspraken richten zich op het vergroten van het vertrouwen in een eerlijk en transparant koopproces. Volgens de NVM is het verbeterplan een goede stap naar meer gelijkheid en duidelijkheid op de woningmarkt.

Het verbeterplan vergroot volgens minister de Jonge het vertrouwen in een eerlijk koopproces. Vakgroepvoorzitter NVM Wonen Lana Gerssen beaamt dit. “Deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie zijn van groot belang en onze leden staan daar dag en nacht garant voor.

Deze afspraken sluiten dan ook aan bij de erecode en voorwaarden die NVM hanteert voor dienstverlening aan onze opdrachtgevers. Voor de consument is het goed dat dit verbeterplan voor meer helderheid gaat zorgen.

Tegelijk is het een gemiste kans dat het nog niet voor alle marktpartijen geldt. We dringen er bij het ministerie van Binnenlandse Zaken daarom op aan dat deze maatregelen branchebreed gaan gelden.”

Dezelfde spelregels

Naar aanleiding van de vermeende toestanden op de oververhitte woningmarkt heeft toenmalig minister Ollongren beloofd met de sector te gaan werken aan meer transparantie en integriteit in de markt.

In het verbeterplan zijn daarom afspraken vastgelegd rondom informatievoorziening, heldere gedragscodes, een biedlogboek, meldpunt voor klachten, tuchtrecht en vrijheid in verkoopmethodes.

Lana Gerssen: “Veel van de afspraken komen overeen met wat onze NVM makelaars al doen: deskundig en transparant optreden voor de belangen van hun opdrachtgevers. Het is goed dat dit nu voor meer partijen gaat gelden.

Onderscheid

NVM is voorstander van afspraken voor de hele woningmarkt die zorgen voor meer duidelijkheid en integriteit. Daarbij is het wel bijzonder dat de ongebonden makelaars zich nu nog niet aan sommige afspraken hoeven te houden. “Dit soort afspraken moeten voor alle partijen gelden.

Daar past geen onderscheid bij tussen de vereisten voor een makelaar van een brancheorganisatie, een ongebonden makelaar en andere partijen in de markt die makelaarsdiensten aanbieden. Dat brengt het doel van het convenant minder snel dichtbij”, aldus Gerssen.

Stap voorwaarts

Gerssen over de impact van de afspraken: “Dit gaat de consument helpen en de markt verder brengen. Tegelijk moeten we ook realistisch zijn: het gebrek aan vertrouwen bij de consument is vooral het gevolg van de oververhitting en krapte op de woningmarkt. De rol van de makelaar daarin is niet allesbepalend. Daarom is het convenant niet de enige oplossing, maar wel een goede stap voorwaarts.”