Verduurzaming woningen financieel onzeker

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Amsterdam School of Real Estate.

De belangrijkste conclusie is dat de besparingen op lange termijn niet opwegen tegen de investering. Het PBL concludeert dan ook dat het voor de meeste huishoudens de aantrekkelijkste optie is om af te wachten totdat de investeringskosten lager zijn (geworden) of er aantrekkelijker regelingen (financiering / subsidies) beschikbaar zijn. 

Ook als NVM hebben we al eerder geconstateerd dat huizenbezitters voor een grote opgave staan de komende jaren. Aangezien op financieel en technisch vlak nog veel zaken onzeker zijn, zien wij een stapsgewijze verduurzaming, passend bij de eigen portemonnee en te beginnen bij de zogenaamde “no regret” – maatregelen,  als meest verantwoorde keuze voor de gemiddelde woningbezitter.

Hiermee kan voorkomen worden dat anno 2020 eenmalige grote en onrendabele investeringen gedaan worden en houdt men de mogelijkheid in de toekomst aan te haken bij nieuwe technische oplossingen en bijbehorende financiële regelingen en tegemoetkomingen.

Het persbericht en volledige rapport is hier terug te vinden