Wateroverlast in de kelder

Wie is aansprakelijk als koper na het transport wateroverlast ervaart in de kelder? Deze vraag werd voorgelegd aan het hof Den Bosch.